Silicium

Preventiehiërarchie en kristallijn silicastof

Inadembaar kristallijn silicastof komt op praktisch elke werf voor. Het is een kankerverwekkend agens, dus de blootstelling moet beperkt worden. Om werknemers te beschermen, moet men eerst collectieve maatregelen nemen (bv. water gebruiken om de concentratie in de lucht te doen dalen). Pas in tweede instantie moet men individuele oplossingen zoeken.

SiO2: geen afzwakking van de reglementering in de VS

Silicium is een chemisch element dat behoort tot de koolstofgroep. Het is het hoofdbestanddeel van glas en dankzij zijn halfgeleidende eigenschappen is het een uitstekend materiaal voor de productie van zonnecellen. Sommige vormen ervan zijn echter schadelijk voor de gezondheid. In de VS ging daarom een strengere reglementering in over het gebruik van kristallijn siliciumdioxide.

PreventMemo - Kwartsstof

Kwarts of siliciumdioxide komt in de meeste natuurlijke gesteenten voor en dus ook in veel bouwmaterialen. Bij activiteiten als frezen, zagen, boren,… komt er vaak inadembaar kwartsstof vrij wat erg schadelijk is voor de longen.

Deze PreventMemo gaat in op de risico's en de preventiemaatregelen bij het werken met kwartsstof.

Wat is kwarts?

Kwarts of siliciumdioxide bestaat uit de chemische elementen silicium en zuurstof. Het is een van de meest voorkomende stoffen op aarde. Ook de meeste natuurlijke gesteenten bevatten kwarts. Hierdoor komt kwarts ook in veel bouwmaterialen voor. Daarom komt op bouwwerven, of bij specifieke activiteiten (frezen, zagen, boren) vaak inadembaar kwartsstof vrij. Kwartsstof is een heel fijn stof, dat niet of nauwelijks zichtbaar is maar wel diep kan doordringen in de longen en het longweefsel beschadigen.

Bouwplaatsen vaak onvoldoende beveiligd tegen kwartsstof

Kwarts is één van de meest voorkomende stoffen op aarde en is aanwezig in heel wat bouwmaterialen. Bij het bewerken van die materialen komt het schadelijke kwartsstof vrij. Werknemers die eraan blootgesteld worden lopen onder andere het risico op stoflong. Uit recente controles van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) blijkt dat er nog steeds onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen worden om de werknemers te beschermen tegen de risico’s van kwartsstof. 

Eerste Europees multisectorieel akkoord over siliciumdioxide

Op 25 april 2006 ondertekenden Europese werkgevers- en werknemersorganisaties een akkoord over een betere bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan siliciumdioxide. Hoe belangrijk is dit akkoord? En wat doet België ermee?