Lithium

Quiz: Wat weet jij over lithiumbatterijen?

  1. Wat zijn lithiumbatterijen? 
      a) Wegwerpbatterijen
      b) Oplaadbare batterijen die lithium-ionen gebruiken om energie op te slaan
      c) Batterijen die geen schadelijke stoffen bevatten
 
  1. Wat is een van de grootste risico's van lithiumbatterijen? 
      a) Ze gaan snel kapot
      b) Ze kunnen ontploffen
      c) Ze zijn erg duur
 
  1. Hoe kan je brandgevaar bij lithiumbatterijen beperken? 
      a) De batterij helemaal leeg laten lopen
      b) De batterij overladen
      c) De batterij op de juiste manier gebruiken en opladen
 
  1. Wat moet je doen als een lithiumbatterij in brand vliegt? 
      a) Water gebruiken om de brand te blussen
      b) Het apparaat isoleren en afkoelen met zand of een ander niet-brandbaar materiaal
      c) Niets doen en het vuur uit laten gaan
 
  1. Waarom is het belangrijk om oude lithiumbatterijen te recyclen? 
     a) Oude batterijen zijn niet meer bruikbaar
     b) Oude batterijen kunnen schadelijk zijn voor het milieu als ze niet op de juiste manier worden afgevoerd
     c) Oude batterijen kunnen gerepareerd worden
 
     6.     Wat zijn solid-state batterijen? 
      a) Batterijen die geen vloeibare elektrolyten bevatten en dus minder brandgevaarlijk zijn
      b) Batterijen die gebruik maken van andere materialen dan lithium, zoals natrium of magnesium
      c) Batterijen die niet opgeladen hoeven te worden
 
     7. Hoe kan je veilig omgaan met lithiumbatterijen? 
     a) Gebruik altijd de verkeerde oplader
     b) Laat de batterij onbeheerd achter tijdens het opladen
     c) Bewaar de batterij op de juiste manier en let op tekenen van schade
 
    8. Wat moet je doen als je twijfelt over de veiligheid van je lithiumbatterij? 
     a) Niets doen
     b) Contact opnemen met een professional
     c) De batterij weggooien
 
     9. Wat moet je doen als je lithiumbatterijen voor een lange tijd opbergt? 
     a)Ze volledig ontladen
     b) Ze volledig opladen
     c) Ze voor ongeveer 50% opladen
 
    10.  Hoe moet je meerdere lithiumbatterijen opbergen? 
     a) Direct naast of bovenop elkaar plaatsen
    b) In de originele verpakking bewaren
    c) In een papieren zak bewaren
 
 

 

Instructiefiche: Veiligheidstips

-       Gebruik alleen de juiste oplader
Gebruik altijd de juiste oplader voor je lithiumbatterij. Gebruik nooit een oplader die niet specifiek is ontworpen voor jouw batterij. Een verkeerde oplader kan leiden tot oververhitting en brand. Koppel de batterij ook altijd los van de oplader zodra de batterij volledig is opgeladen.
-       Laat de batterij niet onbeheerd achter tijdens het opladen
Laat je lithiumbatterij nooit onbeheerd achter terwijl deze wordt opgeladen. Houd de batterij in de gaten en haal de stekker uit het stopcontact als de batterij oververhit raakt. Oververhitting kan leiden tot brand en kan gevaarlijk zijn voor jezelf en je omgeving.
-       Bewaar de batterij op de juiste manier
Bewaar je lithiumbatterij op een droge en koele plaats. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en hitte. Bewaar de batterij ook niet in de buurt van brandbare stoffen, zoals papier en textiel. Als je de batterij voor langere tijd niet gaat gebruiken, bewaar deze dan op een half opgeladen niveau.
-       Let op tekenen van schade
Houd je lithiumbatterij in de gaten op tekenen van schade, zoals barsten of deuken. Als je schade opmerkt, gebruik de batterij dan niet meer en vervang deze zo snel mogelijk. Beschadigde batterijen kunnen gevaarlijk zijn en kunnen leiden tot oververhitting en brand.
-       Recycleer oude batterijen
Recycleer oude lithiumbatterijen op de juiste manier. Gooi oude batterijen niet in de vuilnisbak, maar breng ze naar een speciaal recyclecentrum. Lithiumbatterijen bevatten gevaarlijke chemicaliën en mogen niet zomaar worden weggegooid.
 
 

Lithiumbatterijen

Lithiumbatterijen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ze zitten in onze smartphones, laptops, elektrische auto's, fietsen en zelfs in sommige horloges. Het zijn krachtige energiebronnen die ons leven gemakkelijker maken, maar er kleven ook risico's aan. In dit dossier gaan we dieper in op de gevaren van lithiumbatterijen en wat je kan doen om deze risico's te beperken.