Winter

Voetgangers: wees op je hoede voor het winteruur

Een merkwaardige vaststelling: bij de omschakeling van het zomeruur naar het winteruur verdubbelt plots het aantal verkeersongevallen met voetgangers. De oorzaak moet niet ver gezocht worden: na de omschakeling is het plots stikdonker tijdens de avondspits.