Technische evolutie

Meer dan 1 werknemer op 10 vreest dat beroep zal verdwijnen door automatisering

StepStone en KU Leuven ondervroegen Belgische werknemers i.v.m. beroepsonzekerheid door de technologische vooruitgang, die een versnelling kent dankzij de coronacrisis. 13% van de respondenten gaf aan onzeker te zijn over het voortbestaan van hun beroep als gevolg van de automatisering, en 61% vreest belangrijke veranderingen wat betreft de inhoud van het beroep. Deze onzekerheid heeft negatieve gevolgen voor zowel werknemer als werkgever.

Cybersickness

Cybersickness is een bewegingsziekte die wordt uitgelokt door bewegende kunstmatige beelden. Gezien de toenemende populariteit van virtual reality, zal dit fenomeen steeds frequenter voorkomen. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Gebruik van een slimme bril op het werk: geen duidelijk zicht op de risico’s

Een slimme bril dragen op het werk is al lang geen sciencefiction meer: ze worden vandaag de dag gebruikt in magazijnen, productie- en onderhoudsafdelingen.Maar het onderzoek naar de gebruiksveiligheid kan de technische evolutie van slimme brillen niet volgen.Volgens Duitse deskundigen is het hoog tijd om klaarheid te scheppen en het gebruik van dergelijke apparaten correct te reglementeren. 

Risico’s en gevolgen van 3D-printen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geeft regelmatig Discussion Papers uit. Een recente Discussion Paper over de welzijnsaspecten van het 3D-printen geeft een goede samenvatting van de problematiek rond deze techniek[1].

Hightech veiligheid in besloten ruimte

Er zijn heel wat technische hoogstandjes op de markt om de veiligheid in besloten ruimten te garanderen. In de buurlanden raken ze steeds meer ingeburgerd. Belgische bedrijven maken pas kennis met monitoringsystemen bestaande uit (nacht)camera’s, badge- en meetsystemen en controlekamers. Maar in hoeverre stroken deze nieuwe systemen met de Belgische wetgeving?

Veiliger transport met technische en organisatorische maatregelen

Ondanks de dalende trend, vielen er ook 83 dodelijke slachtoffers en 2.812 gewonden op de Belgische wegen te betreuren in 2013 als gevolg van ongevallen met vrachtwagens. Daarnaast zijn er nog de ongevallen met blikschade die transportbedrijven een flinke duit kunnen kosten. Veel goede redenen om actief in te zetten op veiligheid van hun chauffeurs en de andere weggebruikers.

Rijassistentiesystemen altijd veiliger?

Steeds meer auto’s worden standaard uitgerust met rijassistentiesystemen zoals snelheidsbegrenzers, elektronische stabiliteitscontrole, antiblokkeersysteem voor de remmen (ABS),… Deze systemen zijn in de eerste plaats bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar is dat wel altijd het geval?

'Intieme technologie' in opmars

Het Nederlandse Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) publiceerde het rapport 'Internet of things: Empathic Things'. Het rapport bespreekt de opkomst van de zogenaamde 'wearable computing', computertoepassingen die we op ons lichaam dragen en die bepaalde gegevens registreren.