Classificatie

CLP-verordening gewijzigd

De CLP-verordening (1272/2008) regelt de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Deze regels zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System (GHS) dat wereldwijd gehanteerd wordt. Aanpassingen in het GHS zijn nu ook doorgevoerd in CLP, onder meer de toevoeging van een nieuwe gevarenklasse voor ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen en een nieuwe gevarencategorie ‘pyrofore gassen’ in de gevarenklasse van de ontvlambare gassen.

Nu ook H- en P-zinnen voor aerosols

De Europese Aereosolrichtlijn was nog niet aangepast aan de CLP-verordening. Een nieuwe Richtlijn brengt hier verandering in.

Vijf richtlijnen aangepast aan de CLP-Verordening

De Europese Commissie heeft vijf bestaande richtlijnen in verband met gezondheid en veiligheid van de werknemers en, in het bijzonder, de bescherming van werknemers tegen schadelijke chemische stoffen  aangepast. De richtlijn brengt de bepalingen in overeenstemming met de regelgeving rond de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening).

Het ABC van NACE

De NACE-code duidt de activiteitssector van een onderneming aan. Waar komt de code vandaan? Wie kent ze toe en kan een onderneming zijn code wijzigen?

Europese NACE-code grondig gewijzigd

Vanaf 1 januari 2008 wordt een nieuwe NACE-code gehanteerd. Algemeen bevat de nieuwe lijst, die als NACE Rev.2 wordt aangeduid, meer onderverdelingen. De belangrijkste wijzigingen doen zich voor in de industrie en de distibutie van elektriciteit, gas en water.