Statistiek

EU-OSHA: Onderzoek naar de kosten van werkgerelateerde ziekten en ongevallen

Wat kosten arbeidsongevallen, werkgerelateerde ziekten en overlijdens? Het beantwoorden van deze vraag is niet zo eenvoudig. Veel heeft te maken met de beschikbaarheid van de gegevens en de berekeningswijze voor deze kosten. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bilbao) werkt aan een project om deze kosten in te schatten. In een eerste fase is er nagegaan welke bronnen er beschikbaar zijn voor dergelijke kostenberekening, de betrouwbaarheid van de gegevens en hoe deze gegevens ingezet kunnen worden voor de berekening.  

Arbeidsongevallen: statistieken 2015

De arbeidsongevallencijfers voor de privésector van het Fonds voor arbeidsongevallen vertonen een duidelijke dalende tendens op lange termijn. De ernst van de ongevallen die plaats vonden op de weg van en naar het werk blijft hoger dan de ernst van de ongevallen op de arbeidsplaats.

Arbeidsongevallen met jongeren

Jongeren zijn kwetsbare werknemers. Dat blijkt ook uit de arbeidsongevallencijfers. Wanneer men het aantal ongevallen berekend per 1000 voltijdse equivalenten, dan hebben jonge werknemers het meeste kans om bij een arbeidsongeval betrokken te raken.

Absenteïsme op het werk: ook de cijfers zijn vaak afwezig

HR dienstverlener Securex concludeerde vorig jaar dat het ziekteverzuim bij de Belgische werknemers in 2014 gedaald was. SD Worx, een concurrerend sociaal secretariaat, stelde echter vast dat het verzuim was toegenomen. Vanwaar deze verschillen? En hoe komt het dat veel ondernemingen zelf geen statistieken bijhouden over het verzuim in het bedrijf?   

Tendinopathie en carpale tunnel syndroom blijven belangrijkste beroepsziekten

Het Fonds voor de beroepsziekten heeft de eerste statistieken van het jaar 2015 bekend gemaakt. De cijfers zijn nog niet volledig, maar enkele tendensen worden nu reeds duidelijk. 

Statistische gegevens over de arbeidsongevallen in het jaarverslag

De preventieadviseur moet voor het jaarverslag onder andere statistische gegevens verzamelen over de arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen. Deze gegevens moeten ingevuld worden op het formulier dat beschikbaar is op de site van de FOD WASO. 

Dalende tendens arbeidsongevallenstatistieken zet zich door

De statistieken van arbeidsongevallen vertonen een duidelijke dalende tendens. In 2014 gebeurden er 4,4% minder arbeidsongevallen op het werk en 13,1% minder tijdens het woon-werkverkeer. Een gunstige tendens die zich reeds verscheidene jaren doorzet.

Sterke daling in de frequentie van ziekteverzuim in 2014

Ieder jaar maakt Securex een barometer van het ziekteverzuim op. Het goede nieuws is dat het aantal ziektemeldingen per werknemer in 2014 het laagste niveau in 8 jaar bereikte. Het slechte nieuws is dat het langdurig verzuim blijft toenemen.  

Sterfte door kanker en hart- en vaataandoeningen over 10 jaar gedaald

Er sterven steeds minder mensen aan kanker en hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit de nieuwe sterftecijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Sterfte door zelfdoding, borst- en longkanker blijven de belangrijkste doodsoorzaken voor wie sterft voor z’n 65ste.

Aantal gewerkte uren: statistieken 2013 van de OESO

De arbeidsongevallenstatistieken houden rekening met het aantal werkuren (en dus de blootstellingsduur). Waar bevindt België zich ten opzichte van de rest van de wereld in de statistieken over het gemiddeld aantal gewerkte uren?