Statistiek

Ongevallen en beroepsziekten in Zwitserland in 2022

In 2022 werden in Zwitserland iets minder dan 911.000 ongevallen (tijdens en buiten het werk) en beroepsziekten aangegeven bij de verzekeringsmaatschappijen, een stijging van 9,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Bijna alle aangiften werden door de verzekeraars aanvaard. 

Ioniserende straling: stijging van het aantal blootgestelde werknemers in Frankrijk

In 2022 was er een stijging van het aantal werknemers in Frankrijk dat aan ioniserende straling werd blootgesteld. Dat heeft het Franse instituut voor stralingsbescherming en nucleaire veiligheid (IRSN – Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire) bekendgemaakt in zijn jaarlijkse rapport over stralingsbescherming van werknemers. De gemiddelde individuele dosis blijft echter lager dan vóór de coronapandemie.

Statistisch jaarverslag beroepsziekten van 2022

Uit het statistisch jaarverslag beroepsziekten van 2022 van Fedris blijkt dat het aantal nieuwe gevallen van blijvende arbeidsongeschiktheid daalde, terwijl de tijdelijke ongeschiktheid toenam.

Arbeidsongevallen met uitzendkrachten: lichte verbetering in 2022

Het jaarverslag van Preventie en Interim (PI) bevat statistieken over de arbeidsongevallen en het gezondheidstoezicht bij uitzendkrachten. Uit het verslag van 2022 blijkt dat de frequentiegraad van de arbeidsongevallen daalt en de ernstgraad stabiel blijft in vergelijking met het jaar ervoor.

Woon-werkverkeer: de fiets blijft in opmars

De FOD Mobiliteit organiseert om de drie jaar een woon-werkenquête. Uit de resultaten van de editie 2021 blijkt dat fietsen steeds populairder wordt bij de Belgen. CAO 164, die op 24 januari 2023 is gesloten, gaat ook over vergoedingen voor het regelmatig fietsen van en naar het werk.

Ioniserende straling: verhoogde blootstelling in Frankrijk in 2021

Na een rustig jaar naar aanleiding van de gezondheidscrisis nam de blootstelling van werknemers aan ioniserende straling in Frankrijk in 2021 weer toe. Dat heeft het Franse Instituut voor Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid (IRSN – Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire) bekendgemaakt in zijn blootstellingsrapport.

Luxemburg: arbeidsongevallen en beroepsziekten

In haar jaarverslag dat in 2022 werd gepubliceerd, geeft de Association d'assurance accident (Luxemburgse vereniging van ongevallenverzekeraars – AAA) duiding bij de statistieken van de arbeidsongevallen en beroepsziekten in het Groothertogdom Luxemburg in 2021.

Lichte toename arbeidsongevallen in 2021

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, heeft de statistieken over de arbeidsongevallen van 2021 gepubliceerd. Het agentschap stelt vast dat na de stilte door de coronacrisis in 2020, het aantal aangiften van arbeidsongevallen in 2021 licht is gestegen. Het niveau van 2019 werd echter niet bereikt.

Fedris: statistisch jaarverslag beroepsziekten 2021

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, heeft zijn statistisch jaarverslag van 2021 over beroepsziekten gepubliceerd. Wat waren de belangrijkste trends in deze statistieken?

Valpartijen op het werk: op twee na grootste oorzaak van arbeidsongevallen

In België zijn valpartijen goed voor 17,5% van alle arbeidsongevallen. Daarmee is vallen de op twee na belangrijkste oorzaak van arbeidsongevallen, na verlies van controle over een machine en bewegen van het lichaam leidend tot uitwendig letsel.