Verslag

Statistische gegevens over de arbeidsongevallen in het jaarverslag

De preventieadviseur moet voor het jaarverslag onder andere statistische gegevens verzamelen over de arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen. Deze gegevens moeten ingevuld worden op het formulier dat beschikbaar is op de site van de FOD WASO. 

Jaarverslag van het NAVB: veel aandacht voor preventie van arbeidsongevallen

Navb-cnac Constructiv (kortweg navb), het preventie-instituut van de bouw, besteedt in zijn jaarverslag van 2011 veel aandacht aan de daling van het aantal arbeidsongevallen in 2010. Ook wordt de nieuwe versie van de  ‘Preventieatlas’ voorgesteld.

Grondrechten: nu ook op het werk

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2007/C303/01) verscheen in het Publicatieblad van 14 december 2007. De 54 artikelen werden onderverdeeld in zes thema’s: waardigheid, vrijheden, gelijkheid, solidariteit, burgerzin en rechtspleging. In hoofdstuk IV (solidariteit) worden verschillende artikels gewijd aan de grondrechten van de werknemers.