Norm

Zelfrijdende voertuigen

Steeds meer bedrijven maken voor intern transport gebruik van zelfrijdende voertuigen. Aan welke eisen en voorwaarden moeten die voldoen? Het Duitse DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, de koepelorganisatie van arbeidsongevallenverzekeraars) heeft hierover een aantal aanbevelingen gepubliceerd.  

Kunnen 'verplichte' normen binnenkort gratis geraadpleegd worden?

In januari 2023 verscheen er een wet waardoor zogenaamde verplichte normen – normen waar de wetgeving op een dwingende wijze naar verwijst – vrij ter beschikking worden gemaakt. Voor de praktische uitwerking is nog een uitvoeringsbesluit vereist.

Norm ISO 45002:2023 is verschenen

De norm ISO 45002 Occupational Health & Safety Management Systems - General guidelines on implementation of ISO 45001:2018 is verschenen op 14 februari 2023.

Verlichting: norm NBN EN 12464-1

Onvoldoende of slechte verlichting, kan leiden tot gevaarlijke situaties. De verlichting moet altijd aangepast zijn aan het werk en de behoeften van de werknemers. Voor het bepalen van de voorwaarden voor de verlichting van binnenwerkplekken kan de werkgever gebruikmaken van de NBN EN 12464-1 norm.

Signalisatiekleding met actieve verlichting

Signalisatiekleding zorgt voor een betere zichtbaarheid van werknemers. De laatste jaren is er ook signalisatiekleding met actieve verlichting op de markt om de zichtbaarheid verder te verbeteren.

NBN en BEC slaan handen in elkaar

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) en het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC) sloten eind oktober 2022 een akkoord waardoor de normen voor elektrotechniek en elektronica vanaf 2023 ook worden opgenomen in het NBN-aanbod.

Normalisatie: wat is het?

Normalisatie bestaat uit het opstellen en goedkeuren van normen. Het heeft zelfs een eigen werelddag, die jaarlijks plaatsvindt op 14 oktober. Waarvoor dient normalisatie? Wie houdt er zich mee bezig? En zijn alle ISO-producten internationale normen?

Herziening van norm EN 619 voor mechanische behandelingssystemen

De veiligheidseisen voor mechanische behandelingssystemen (norm EN 619) werden herzien om ze beter af te stemmen op de realiteit van de groeiende markt voor elektronische handel en logistiek. Wat is er veranderd?

Normen voor veiligheidsschoenen

De vereisten voor schoenen met beschermende eigenschappen zijn beschreven in vier basisnormen: EN ISO 20344, 20345, 20346 en 20347. De normen bepalen onder meer de prestatieniveaus en de markeringen voor schoenen. In 2021 verschenen nieuwe versies van deze normen met verschillende, uitgebreide, wijzigingen.

ILO voegt veiligheid en gezondheid toe aan de fundamentele rechten op het werk

Op 10 juni 2022 hebben de afgevaardigden van de Internationale Arbeidsconferentie een resolutie aangenomen om het beginsel van een veilige en gezonde werkomgeving toe te voegen aan de bestaande fundamentele rechten. Door dit besluit verbinden alle lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation - ILO) zich ertoe om dit fundamentele recht te eerbiedigen.