Sociaal aspect

Peoplemanagement en een emotioneel veilig klimaat

Hoewel er bij de opleiding en aanwerving van managers en preventieadviseurs nog steeds te vaak gefocust wordt op hard skills, nemen zichtbaar leiderschap en soft skills aan belang toe. Deze laatste factoren zijn nauw verbonden met een goede veiligheidscultuur, waarbij iedereen zich betrokken voelt. 

Grensoverschrijdende tewerkstelling: vaak werken in slechte arbeidsomstandigheden

De omstandigheden waarin buitenlandse werknemers werken, zijn vaak heel wat slechter dan voor wie in eigen land werkt. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. In dit artikel bespreken we de belangrijkste conclusies van de Europese studie en we leggen ze naast een tweede onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van buitenlandse bouwvakkers in België.

Veiligheid Oost-Europese werknemers voldoende verzekerd door Belgische wetgeving?

De toetreding van steeds meer landen tot de Europese Unie maakt dat bepaalde sectoren in België steeds vaker een beroep doen op buitenlandse werkkrachten. In de bouwsector uit zich dat, sinds de toetreding van 10 nieuwe landen tot de EU in 2004, door een opvallende toestroom van Poolse arbeiders op Belgische bouwwerven. In haar eindwerk ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling. Risico’s op de Belgische bouwplaatsen bij het werken met nieuwe EU-onderdanen’ Joanna Platrzalek, Grensoverschrijdende tewerkstelling. Risico’s op de Belgische bouwplaatsen bij het werken met nieuwe EU-onderdanen. Eindwerk tot het verkrijgen van het getuigschrift ‘Aanvullende vorming preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 2. Lucina Academy for Working Life, Academiejaar 2006-2007. Promotor: Jacques Clerinx. gaat Joanna Patrzalek na in hoeverre het werken met werknemers van verschillende Europese nationaliteiten op Belgische werven veiligheidsrisico’s inhoudt.

Arbeidsongevallen: miskende effecten

Een arbeidsongeval heeft een weerslag op het slachtoffer, zijn gezin en zijn directe omgeving. Over de impact van een arbeidsongeval op de persoon en zijn omgeving bestaan niet veel studies, wat de Health & Safety Executive (UK) ertoe aanzette om de aard en de omvang ervan te onderzoeken. Het onderzoek richtte zich op twee sectoren: de bouwsector en de gezondheidszorg. Het blijkt dat beroepsongevallen ernstige gevolgen kunnen hebben voor het slachtoffer en mogelijk een belemmering vormen wanneer hij/zij weer aan het werk wil gaan.