Kost van ongevalspreventie

Economische impact van preventie in de bouwsector

In een moeilijke economische context zijn de kosten-batenanalyses die gebaseerd zijn op mogelijk vermeden kosten, weinig overtuigend. Een preventiedienst voor de bouwsector in Frankrijk heeft een studie uitgevoerd over de economische impact van preventie. Daarbij werd het rendement berekend op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde winst. De methode is in alle sectoren toepasbaar en spoort bedrijven ertoe aan bij hun operationele keuzes rekening te houden met veiligheid op grond van een economische logica.

: Bouw

EU-OSHA: preventie rendeert ook in kleine bedrijven

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een verzamelbundel gepubliceerd met kosten-batenanalyses van preventieacties in kmo’s. Met het nieuwe rapport wil het EU-OSHA aantonen dat preventie rendeert, ook in kleine bedrijven.

Gehoorbescherming op maat bij Ford Genk

Lawaai is een belangrijk risico op de werkplaats. Gehoorbescherming, het is een must in heel wat productieafdelingen. Ook bij Ford Genk is dat het geval. Het bedrijf heeft gekozen voor otoplastieken en de resultaten zijn zeer bevredigend.