Kost van beroepsziekten

EU-OSHA: Onderzoek naar de kosten van werkgerelateerde ziekten en ongevallen

Wat kosten arbeidsongevallen, werkgerelateerde ziekten en overlijdens? Het beantwoorden van deze vraag is niet zo eenvoudig. Veel heeft te maken met de beschikbaarheid van de gegevens en de berekeningswijze voor deze kosten. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bilbao) werkt aan een project om deze kosten in te schatten. In een eerste fase is er nagegaan welke bronnen er beschikbaar zijn voor dergelijke kostenberekening, de betrouwbaarheid van de gegevens en hoe deze gegevens ingezet kunnen worden voor de berekening.

 

Kosten van beroepsziekte vaak afgewenteld op slachtoffers

Nederlandse werknemers die getroffen worden door een beroepsziekte betalen daarvoor zelf vaak de rekening. Dat argumeneert Wim Eshuis in zijn doctoraatsproefschrift 'Werknemerscompensatie in de steigers, naar een nieuwe aanpak van werknemerscompensatie en preventie van beroepsziekten in arbeidsorganisaties'