Val van hoogte

Arbeidsongeval: Fatale val door een dak door niet-vastgemaakte valbescherming

Een werknemer maakte een fatale val door een dak. 

Dodelijke val door niet-beveiligd gat in dak

In april 2015 viel een man die als uitzendkracht aan de slag was bij een bouwbedrijf, acht meter naar beneden door een gat in een dak. Enkele dagen na het ongeval bezweek hij aan zijn verwondingen. Op 13 november 2019 vond het proces over dit arbeidsongeval plaats in Luxemburg.

Uitzendkracht loopt over veiligheidsnet op werf en maakt val van 10 meter

In januari 2017 viel een Franse uitzendkracht tien meter naar beneden op een werf waar zonnepanelen werden geplaatst. Twee jaar later, in maart 2019, kwam de zaak voor de correctionele rechtbank van Poitiers. Het bedrijf waarvoor hij werkte, kreeg een boete van € 10.000, waarvan de helft met uitstel.

Zware valpartij voor rechtbank in Luxemburg

In februari 2016 deed zich een zwaar arbeidsongeval voor: een stelling stortte in, waardoor een 58-jarige arbeider zwaar ten val kwam. Op 7 januari 2019 ging in Luxemburg het proces tegen de zaakvoerder van het bouwbedrijf van start.

Slachtoffer en aannemer burgerlijk aansprakelijk gesteld na arbeidsongeval

Bij de afwikkeling van een dodelijk arbeidsongeval komt heel wat kijken. Verschillende instanties komen ter plaatse en aan het eind beslist de rechter wie opdraait voor de kosten. Een bespreking van hoe dit verliep in een waar gebeurd ongeval. 

 

Geen veiligheidsgrens voor valhoogte

Er kan geen veilige grens gegeven worden voor valhoogte. Dat besluit de Nederlandse Gezondheidsraad na onderzoek op vraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Val van een dak op 6,5 meter hoogte

Een arbeider die samen met een dakwerker vezelcementplaten aan het leggen was op het dak van een schuur, maakte een val van 6,5 meter diep. Wat gebeurde er precies? Hoe kan dit soort ongevallen voorkomen worden?

Val van hoogte: werken op een dak

Sitauties Goed/Fout. Risico’s verbonden aan werken op een dak.

 

 

 

 

Veilig gebouwen renoveren

Sitauties Goed/Fout. Risico’s op vallen die gepaard gaan met de renovatie van gebouwen.

Valpartijen in de trappenhal

Situaties Goed/Fout. Risico's met trappen.