Val van persoon

Arbeidsongeval: Fatale val door een dak door niet-vastgemaakte valbescherming

Een werknemer maakte een fatale val door een dak. 

Dodelijke val door niet-beveiligd gat in dak

In april 2015 viel een man die als uitzendkracht aan de slag was bij een bouwbedrijf, acht meter naar beneden door een gat in een dak. Enkele dagen na het ongeval bezweek hij aan zijn verwondingen. Op 13 november 2019 vond het proces over dit arbeidsongeval plaats in Luxemburg.

Valrisico’s op tankwagens, -containers en vrachtwagens: inspectiecampagne

In de tweede helft van 2019 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een inspectiecampagne over de valrisico’s bij activiteiten op vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers. 
 

preventMemo - Vallen op gelijke hoogte

preventMemo: Vallen op gelijke hoogte

Een val op gelijke hoogte is vaak het gevolg van een combinatie van verschillende factoren. De kwetsuren die het slachtoffer van een struikel- of glijpartij oploopt, kunnen ernstig zijn. Het is dan ook erg belangrijk om gepaste preventiemaatregelen te nemen.

Risico op valpartijen: naar een verbod op smartphones op het werk?

Volgens een studie van sociaal secretariaat Group S gebeuren er steeds meer arbeidsongevallen bij jongeren: in de leeftijdsgroep van 20- tot 30-jarigen is het aantal arbeidsongevallen op tien jaar tijd met 270% gestegen. Een van de oorzaken van deze forse toename is het gebrek aan opleiding op het terrein, maar een andere belangrijke oorzaak is ... de smartphone. Het sociaal secretariaat onderzocht de arbeidsongevallen die werden aangegeven door de 25.000 aangesloten bedrijven, die in totaal 250.000 werknemers in dienst hebben.

Val door lichtkoepel

Een dakwerker liep blijvende letsels op toen hij 9m naar beneden viel door een lichtkoepel.

Nieuwe versie van EN 353-1 voor valbeveiliging

In 2010 besliste de Europese Commissie dat de norm EN 353-1:2002 niet voldeed aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de pbm-richtlijn. In 2014 verscheen een nieuwe versie van de norm die de tekortkomingen wegwerkte. Eind 2015 is deze versie van de norm opgenomen in de lijst met geharmoniseerde normen voor de pbm-richtlijn. 

Leren uit ongevallen: Voorwerpen op hoogte nemen, improviseer niet !

Zowel op het werk als thuis gebeurt het nog altijd te vaak dat mensen vallen vanop hoogte omdat ze niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Uit gemak, uit zuinigheid of wegens tijdsgebrek probeert men hoge plaatsen te bereiken met geïmproviseerde en weinig veilige hulpmiddelen (een bureaustoel met wieltjes, een stapel boeken, enz.).

Inspectiecampagne rond de preventie van valpartijen in de zorgsector

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft gedurende het tweede semester van 2014 een inspectiecampagne gevoerd in de sector van de ziekenhuizen en de rust- en verzorgingstehuizen.
 Deze inspectie maakte deel uit van een bredere sensibilisatie- en inspectiecampagne over heel Europa. Het doel ervan was ongevallen en letsels ten gevolge van uitglijden en struikelen op de werkvloer te voorkomen.

Campagne rond struikel- en glijrisico's in RVT's en gezondheidssector

Vanaf juni tot september 2014 voert Toezicht op het welzijn op het werk een inspectiecampagne bij de instellingen binnen de sector van de gezondheidszorg en in rust- en verzorgingstehuizen.