Stralingsongeval

Bekendmaking van incidenten met ioniserende straling

Op 7 mei 2015 deed zich een incident voor met ioniserende straling bij het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Dit soort incidenten wordt door het Federaal Agentschap van Nucleaire Controle (FANC) op basis van de internationale INES-schaal geclassificeerd. Een woordje uitleg. 

Nucleaire noodplanning: eerste lessen uit Fukushima

De Hoge Gezondheidsraad is momenteel bezig met een analyse van de Belgische nucleaire noodplanning en publiceert vier jaar na het ongeval in Fukushima een eerste deeladvies over de bescherming van de schildklier.

Operator accidenteel bestraald

Op 11 maart 2006 gebeurde op de site van Sterigenics te Fleurus een arbeidsongeval waarbij een operator het slachtoffer werd van zware ioniserende bestraling. De man werd behandeld in een gespecialiseerd ziekenhuis in Frankrijk, maar is ondertussen weer thuis. Wat is er juist gebeurd? Wat ging er fout? En wat zijn de gevolgen van ioniserende straling voor de mens?