Thermische omgeving

preventMemo - Thermische omgevingsfactoren

preventMemo - Thermische omgevingsfactoren

Werkgevers zijn verplicht om een beleid op te stellen rond de blootstelling aan warmte en koude. Een blootstelling aan extreme thermische omgevingsfactoren kan immers dodelijke gevolgen hebben.

Werken in de winter: wat zijn de regels?

Wie in de open lucht werkt, krijgt regelmatig te maken met ongunstige weersomstandigheden. Zeker in de herfst en winter, als er regen, mist, hagel, vorst en sneeuw in de lucht hangt. Waar de één na drie druppels al beschutting zoekt, trekt de ander nog niet eens een regenjas aan. De reactie op de weersomstandigheden verschilt dus per individu, maar de regels zijn voor iedereen gelijk. 

KB over thermische omgevingsfactoren

Op 21 juni 2012 verscheen het KB van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren in het Staatsblad. Dit KB vervangt een aantal bepalingen over het arbeidsklimaat uit het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB).

Te warm? Robots bieden ruggensteun

De combinatie van zware fysieke arbeid en hoge temperaturen is erg belastend voor het lichaam. Het beperken van de blootstellingsduur kan de arbeidsomstandigheden al een deel draaglijker maken voor arbeiders, maar soms is het interessanter om te kijken of het werk niet vermeden kan worden. Dat was het geval bij de ‘zinkpot’ van het staalbedrijf ArcelorMittal Gent.

PinguinLutosa strijdt tegen koude

Bij diepvriesgroentenproducent PinguinLutosa werken heel wat arbeiders ‘s winters en ‘s zomers in de koude. Vanaf het moment dat de groenten diepgevroren worden in de vriestunnel stijgt de temperatuur in de productielokalen niet meer boven 10°C. De stockage van de groenten gebeurt bij -25°C. Het spreekt voor zich dat werken in zulke omstandigheden extra preventiemaatregelen vraagt.

Thermische omgevingen: wat, waar, hoe?

Klimaatomstandigheden hebben een grote invloed op ons functioneren. Te warme of te koude omgevingen kunnen ons hinderen tijdens het werk: concentratieverlies, verminderde beweeglijkheid, enz. Een langdurige blootstelling aan extreme temperaturen kan bovendien risico’s voor de gezondheid inhouden. Welke factoren beïnvloeden ons thermisch comfort? Wat zijn de minimum- en de maximumtemperaturen? Welke parameters moeten worden berekend? Welke preventiemaatregelen zijn wenselijk?