Gezondheidsrisico

Nanomaterialen: klein maar niet ongevaarlijk

Nanomaterialen worden beschouwd als de technologische revolutie van de 21e eeuw. Deze technologie is in volle expansie. Gezien de nog relatief beperkte kennis roept de invloed van deze technologie op onze gezondheid wel heel wat vragen op. Wat zijn de risico’s en hoe kunnen we ons ertegen beschermen? Operatie Veiligheid bekijkt de stand van zaken.

Pas op voor te veel cafeïne!

De koffiehoek is ongetwijfeld een van de meest geliefde pleisterplaatsen in veel bedrijven. Je kunt er een praatje maken met de collega’s en even op adem komen voor je weer aan de slag gaat… Toch kan te veel koffie gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Een overdosis cafeïne kan leiden tot angsten en gedragsstoornissen, maar er kunnen ook cardiovasculaire effecten zijn en het kankerrisico kan toenemen.

De risico's van de benzine

Benzine wordt vooral gebruikt als brandstof, maar er zijn nog andere toepassingen in de industrie. Benzine in vloeistof- of dampvorm is uiterst ontvlambaar en kan zich over grote afstanden verspreiden. Het is bovendien een mogelijk kankerverwekkende stof voor de mens (groep 2B) op grond van de componenten.

Kanker: geen beroepsmatige aandoening tengevolge van 9/11

Dat 9/11 grote gevolgen heeft gehad voor de Amerikaanse samenleving, lijdt geen twijfel. Een recent rapport bepaalt dat kanker niet kan beschouwd worden als een aandoening tengevolge van de interventie-werkzaamheden. Met als gevolg emotionele discussies tussen reddingswerkers, wetenschappers en beleidsmakers.

Elektromagnetische velden mogelijk kankerverwekkend

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC heeft “elektromagnetische velden van radiofrequentie” (dus ook mobiele telefoons) geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2B). Deze evaluatie maakt deel uit van een reeks studies over fysische agentia, waaronder ook ioniserende en niet-ioniserende straling en zonnestraling.

Gezondheidsrisico’s bij brandweermannen

Dat brandweermannen een gevaarlijk beroep uitoefenen staat buiten kijf. De spuitgasten begeven zich dagelijks tussen branden, in instortende gebouwen en op ladders hoog boven de grond. Voor wat rook draait een heldhaftige brandweerman evenmin zijn hand om. Maar jarenlange blootstelling aan al deze risicofactoren kan op termijn echter voor heel wat gezondheidsproblemen zorgen. We zetten de grootste risico’s hieronder op een rijtje.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke minerale vezel. Het werd vroeger vaak gebruikt omwille van zijn fysische en chemische eigenschappen en de lage kost. Door het hoge aantal toepassingen en gezien de resistentie van het materiaal blijft het risico op blootstelling aan de gevaarlijke vezels in de arbeidswereld reëel.

De schok: nu ook akoestisch

In Australië en Denemarken zijn gevallen bekend van operatoren in call centers die beweren het slachtoffer te zijn van een akoestische schok. Het onderzoek naar akoestische schokken staat nog in de kinderschoenen, maar het wordt steeds meer beschouwd als een mogelijk arbeidsongeval. Wat zijn akoestische schokken precies? En hoe kunnen ze voorkomen worden?