Gezondheidsrisico

Rood vlees en bereid vlees kankerverwekkend?

Wie de afgelopen weken een krant opensloeg, kon er niet naast kijken: rood vlees en bereid vlees zijn mogelijk kankerverwekkend. Betekent dit dan ook dat alle bedrijfsrestaurants beter rood vlees van het menu schrappen?

 

Metrostations: concentraties schadelijke stoffen hoger dan in de buitenlucht

De Franse vakbond CFDT zal een nieuw beroep instellen om de blootstellingsnormen voor werknemers in ondergrondse trein- en metrostations te herzien. In 2015 waarschuwde het Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail) de autoriteiten al: de hoeveelheid schadelijke stoffen in deze tunnels zou een risico kunnen inhouden voor de gezondheid van de werknemers die er aan de slag zijn.

WHO pleit voor het gebruik van ‘slimme’ spuiten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept alle landen op om vanaf 2020 enkel nog wegwerpspuiten te gebruiken om het probleem van prikongevallen aan te pakken.

Zwaarlijvigheid en discriminatie: wat zegt het Europees recht?

In een prejudiciële vraag werd het Europese Hof van Justitie gevraagd een standpunt in te nemen over discriminatie op het werk op grond van zwaarlijvigheid. Het Hof antwoordde dat zwaarlijvigheid in bepaalde omstandigheden kan worden beschouwd als een handicap waarop de richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep van toepassing is.

 

Zijn maatschappelijke veranderingen bevorderlijk voor het welzijn op het werk?

Professor Philippe Mairiaux (Santé au Travail et Education pour la Santé – STES, Universiteit van Luik) heeft een antwoord gezocht op de vraag of maatschappelijke veranderingen het welzijn op het werk ten goede kunnen komen. Het antwoord is niet eenvoudig. Evolutie heeft, zoals alles, voor- en nadelen.

Ramadan en werk

De vasten tijdens de ramadan verandert de voedings- en slaapgewoonten van de praktiserende moslims. Het gewijzigde dagritme heeft ook gevolgen op het werk.

Welke invloed hebben de nieuwe vormen van werkorganisatie op de gezondheid?

De Franse DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) publiceerde een studie waarin de invloed van een veranderde werkorganisatie op de arbeidsongevallenrisico’s en de productiviteit in de bedrijven wordt geanalyseerd . Op basis van de literatuur, maar ook uitgaande van administratieve gegevens en een onderzoek dat werd uitgevoerd tussen 2003 en 2006, onderzochten de auteurs of de toenemende (of afnemende) arbeidsintensiteit een invloed heeft op de arbeidsongevallenrisico’s.

Borstkanker en werkgebonden risico’s in Canada

In de geïndustrialiseerde landen is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij werkende vrouwen. Noord-Amerika telt het hoogste aantal gevallen van borstkanker van de hele wereld. Hoewel een aantal van deze kankers verband houden met het werk, werd er tot nog toe slechts weinig onderzoek verricht naar deze materie. Een recent Canadees onderzoek probeerde meer duidelijkheid te scheppen.

Registratie blootstelling aan nanomaterialen in Nederland

Vandaag de dag bestaat er nog steeds heel veel onduidelijkheid over de gevaren voor de gezondheid van nanodeeltjes. Vooral over de gevolgen op lange termijn tast de wetenschap momenteel nog in het duister. Daarom overweegt Nederland om bij te houden welke werknemers aan nanodeeltjes blootgesteld worden. Deze informatie kan in een latere fase gekoppeld worden aan de medische gegevens van deze werknemers en zo meer inzicht verschaffen in de mogelijke gezondheidsgevolgen van blootstelling aan nanomaterialen. 

Nanomaterialen: klein maar niet ongevaarlijk

Nanomaterialen worden beschouwd als de technologische revolutie van de 21e eeuw. Deze technologie is in volle expansie. Gezien de nog relatief beperkte kennis roept de invloed van deze technologie op onze gezondheid wel heel wat vragen op. Wat zijn de risico’s en hoe kunnen we ons ertegen beschermen? Operatie Veiligheid bekijkt de stand van zaken.