Psychologisch effekt

Zin en onzin van een burn-outcoach op of naast de werkvloer.

De vakantie was nog volop aan de gang of het zomerakkoord van de Ministers werd plots een belangrijk nieuwsitem door de aankondiging van verplichte burn-outcoaches voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers. Meteen daarna stelden verschillende werkgevers de vraag aan de externe diensten wat dit voor hen zou betekenen en welke rol de externe dienst daarin zou spelen.

 

Het oplichterssyndroom

Onzekerheid, iedereen kent het en heeft het waarschijnlijk al eens meegemaakt. Maar heb je ook al ooit gehoord van het oplichterssyndroom? Deze vorm van onzekerheid treft zo’n 70% van de werknemers wel eens op een bepaald punt in zijn of haar leven.

'Pesterijen' voortaan geen klachtmisdrijf meer

Op 10 maart 2016 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat het mogelijk maakt pesters te vervolgen zonder dat het slachtoffer zelf klacht heeft ingediend. Dat maakt de vervolging van pesters een stuk makkelijker. 

Groen, oranje of rood licht waarschuwt voor psychosociale risico's

Bedrijven bewustmaken voor de aanwezigheid van psychosociale risico’s. Dat is het hoofddoel van een tool die momenteel wordt ontwikkeld door de Universiteit van Namen en de KULeuven in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). Het instrument zal binnenkort vrij ter beschikking worden gesteld van alle bedrijven. PreventFocus wilde meer weten over dit project en sprak alvast met Charlotte Lambert, onderzoekster aan de Universiteit van Namen.

Personeel in de gezondheidszorg: psychologische impact bij medische complicaties en afrekencultuur

Medische incidenten die complicaties veroorzaken voor de gezondheid van de patiënten kunnen een grote impact hebben op het medisch personeel. Velen van hen ontwikkelen symptomen van burn-out en depressie. De British Journal of Surgery heeft een studie gepubliceerd over de impact van medische incidenten op het welzijn van chirurgen.

 

Meer aandacht voor psychische schade bij een arbeidsongeval

Uit de Nederlandse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO blijkt dat de geestelijke schade als gevolg van een arbeidsongeval niet onderschat mag worden. Een derde van de slachtoffers rapporteert immers psychisch letsel. De kans op langdurig verzuim en hoge kosten voor de werkgever is bovendien beduidend groter bij geestelijke dan bij lichamelijke schade.