Psychologisch effekt

Dossier: Wanneer angst je leven bepaalt

Twintig à dertig procent van de bevolking zal ooit geconfronteerd worden met een angststoornis. Er bestaan heel wat soorten angststoornissen zoals een paniekstoornis, een sociale angststoornis, en ook fobieën vallen onder deze koepel. Een op tien mensen lijdt aan een specifieke fobie die een impact heeft op zijn of haar leven.

Cyberpesten op het werk: meer dan een oud probleem in een nieuw jasje

Cyberpesten lijkt op het eerste zicht een jongerenprobleem te zijn. Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in de populaire media is er hier de laatste jaren dan ook veel aandacht aan besteed. Minder gekend is dat cyberpesten ook volwassenen treft en binnen de werkcontext kan plaatsvinden. Uit recent onderzoek in Vlaanderen blijkt dat ongeveer 3% van de werknemers te maken krijgt met dit negatief online gedrag.

Psychosociale aanpak en preventie bij traumatiserende gebeurtenissen

De maatschappij evolueert en grenzen vervagen. Hierdoor ontstaan er nieuwe risico’s (bv. terroristische aanslagen, nucleaire ongevallen). De kans dat zowel werkgever als werknemer aan traumatiserende gebeurtenissen blootgesteld wordt, wordt almaar groter. Daarom is het belangrijk om in een preventief kader na te denken over de psychosociale opvolging van de betrokkenen en over de juiste begeleiding bij zulke ervaringen.

Pilootprojecten primaire preventie van burn-out

Om de problematiek van burn-out aan te pakken, is er een ondersteuningsprogramma voor pilootprojecten in ondernemingen. Ondernemingen kunnen een beroep doen op een financiële tegemoetkoming voor een project preventie van burn-out. 

Psychosociale risico’s leiden bijna nooit tot erkenning als beroepsziekte

Op de website van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, wordt de thematiek van bore-out, net als burn-out, niet besproken. Kunnen langdurige afwezigheden of blijvende arbeidsbeperkingen omwille van psychosociale risico’s op de werkplek dan wel leiden tot een uitkering door Fedris?

Aanklacht tegen Weinstein: “Werknemers werden niet beschermd”

De filmstudio van producent Harvey Weinstein, “The Weinstein Company”, Harvey Weinstein zelf en zijn broer zijn door de New Yorkse procureur-generaal, Eric Schneiderman, aangeklaagd. Volgens Schneiderman heeft de filmstudio de wet overtreden ‘door zijn werknemers niet te beschermen tegen voortdurend seksueel misbruik, intimidatie en discriminatie’.

Pesten op het werk, wekelijkse realiteit bij 1 op 7 Belgen

Uit een onderzoek van IDEWE waarvoor 17.000 personen bevraagd werden, blijkt dat bijna 15% van de Belgische werknemers minstens wekelijks gepest wordt op het werk.

Rechtspraak m.b.t. Ongewenst Grensoverschrijdend Gedrag op het Werk

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid heeft onlangs, in twee stapjes, een overzicht gepubliceerd van de beslissingen van arbeidshoven en -rechtbanken over rechterlijke uitspraken bij klachten over OGGW (de verzamelnaam voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) in ondernemingen. 

Burn-outinterventies in bedrijven

Hoe verloopt een burn-outinterventie in een bedrijf? Met welke aandachtspunten moet men rekening houden? Welke voordelen kan een onderneming uit een anti-burn-outplan halen? Hieronder geven we u een overzicht van de punten die aan bod zijn gekomen tijdens een debat op de RTBF over burn-out.