Psychologisch effekt

preventMemo - Pesten op het werk

preventMemo - Pesten op het werk
Werknemers brengen samen heel wat tijd door en dat verloopt niet altijd zoals het hoort. Gebrek aan respect voor elkaar en pesterijen komen helaas ook op de werkvloer voor. Preventie is daarom aangewezen.

Autisme op de werkvloer

Op 2 april is het Wereldautismedag. Op deze dag worden er wereldwijd allerlei evenementen en initiatieven georganiseerd om meer te sensibiliseren rond autisme. In Vlaanderen hebben ongeveer 42.000 mensen één of andere vorm van autisme. 

Quiz: Wat weet jij over ADHD?

Informatiefiche: ADHD

Dossier: Hoe werkt werken met ADHD?

ADHD zou naar schatting bij 5% van de kinderen op basisschoolleeftijd en 2,5% van de volwassenen voorkomen (prevalenties volgens DSM-5). ADHD komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. We leggen hieronder kort uit wat ADHD is en geven enkele tips mee voor op de werkvloer. 

Dwangstoornissen op het werk

Wie heeft het nog niet meegemaakt: je sluit de voordeur en voelt plots de neiging om terug naar binnen te gaan om te controleren of je het kookvuur hebt uitgezet of je stijltang hebt uitgetrokken. Voor zo’n 2% van de bevolking is er echter meer aan de hand: zij lijden aan een dwangstoornis. Dwangstoornissen kunnen het erg moeilijk maken om goed te functioneren, zowel privé als op het werk.

Minder vriendschap op het werk door coronacrisis

Onderzoek van Protime, een bedrijf gespecialiseerd in tijdregistratie en personeelsplanning, bij 1.000 Vlaamse bedienden[1] toont aan dat de coronacrisis vriendschappen op de werkvloer negatief heeft beïnvloed: 26% van de deelnemers aan het onderzoek ervaart een minder hechte band met zijn collega’s dan voor de crisis. Dat percentage ligt hoger bij werknemers die veel telewerken dan bij hen die altijd op kantoor zijn.

benOSH: ook bruikbaar voor psychosociale aspecten

Hoe zijn de kosten en opbrengsten te berekenen van maatregelen om langdurige arbeidsuitval te beheersen en de prestaties te verbeteren? Dit artikel beschrijft hoe ook de bedrijfseconomische aspecten van psychosociale preventiemaatregelen aan de hand van de benOSH-methode kunnen benaderd worden.