Carcinogeen effect

Grenswaarden kankerverwekkende agentia

Bijlage VI.1-1 van de codex welzijn op het werk bevat de lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Het KB van 12 januari 2020 voert aanpassingen door in deze lijst onder invloed van een Europese richtlijn. Hierdoor worden strengere grenswaarden opgelegd voor een aantal kankerverwekkende agentia. Bovendien worden werkzaamheden die verband houden met kristallijne silica toegevoegd aan de lijst met kankerverwekkende agentia. 

Onderzoek beroepsblootstelling en borstkanker krijgt prijs

Een Canadees onderzoek over de invloed van de werkplek op borstkanker heeft een prijs gekregen van de American Public Health Association. De studie vestigt de aandacht op het belang van de beroepsblootstelling voor borstkanker, een aspect dat nog slechts weinig aandacht geniet in de medische wereld.

 

Het gebruik van keramische vezels bij BASF

In december 1997 werd keramische vezel door de Europese regelgeving geklasseerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. Dit zorgde ervoor dat ondernemingen hun ovenbouwwerken volledig moesten herzien. In dit artikel geven we een beeld van de methoden en technieken die BASF gebruikt om veilig om te gaan met keramische vezels. 

Borstkanker en werkgebonden risico’s in Canada

In de geïndustrialiseerde landen is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij werkende vrouwen. Noord-Amerika telt het hoogste aantal gevallen van borstkanker van de hele wereld. Hoewel een aantal van deze kankers verband houden met het werk, werd er tot nog toe slechts weinig onderzoek verricht naar deze materie. Een recent Canadees onderzoek probeerde meer duidelijkheid te scheppen.

Frankrijk: acht carcinogene producten

Zoals overal is de blootstelling van bepaalde werknemers aan carcinogene producten nog steeds problematisch. Dat onderstreept het Franse ministerie van Tewerkstelling bij de presentatie van de resultaten van de enquête ‘Sumer 2003’ (‘Surveillance Médicale des Expositions et des Risques’) wat betreft de blootstelling van werknemers aan carcinogene producten. Van de 28 onderzochte producten zijn er acht die een belangrijk deel van de werknemers treffen. Welke zijn dat?