Blootstelling

Covid-19 en luchtcirculatie in de auto

Gelet op het risico op overdracht van infecties van de luchtwegen, met name in het kader van de coronapandemie, vormt de luchtcirculatie in de wagen een groot probleem.  Een team van Amerikaanse onderzoekers simuleerde de luchtcirculatie in een auto om op basis van de resultaten hiervan de meest doeltreffende oplossingen in kaart te brengen.

ECHA: aanbevelingen voor grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zijn belangrijk voor de bescherming van werknemers bij het werken met chemische agentia. De Europese Commissie en ECHA hebben een akkoord gesloten over deze grenswaarden.  

Bisfenol A erkend als hormoonontregelaar

Bisfenol A (BPA) werd, in het kader van de Europese verordening REACH, geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stof als gevolg van de hormoonontregelende eigenschappen ervan. Deze categorisering vloeit voort uit een voorstel ingediend door Frankrijk, dat erg actief is in het BPA-dossier. 

Nieuwe Europese lijst met indicatieve grenswaarden voor chemische stoffen

Op 1 februari 2017 verscheen een Europese richtlijn met indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia. Deze lijst bevat 31 stoffen. Het gaat enerzijds om gewijzigde grenswaarden en anderzijds om stoffen die voor het eerst op de lijst voorkomen. De Europese lidstaten moeten hun grenswaarden aanpassen aan deze lijst.

Blaaskanker en beroepsmatige blootstelling

Op 20 april 2016 stelde de European Cancer Patient Coalition (ECPC) in Brussel een witboek over blaaskanker voor. Hierin waarschuwen de auteurs voor een toename van het aantal gevallen van blaaskanker in Europa, waarvan een aanzienlijk deel verband zou houden met het werk.

PreventMemo - Monitoring

Monitoring van de blootstelling aan chemische agentia
 

Onderzoek: wat vormt bewijs voor een werkgerelateerde oorzaak?

Vaak is het moeilijk om een causaal verband aan te tonen tussen werk en ziekte. Verscheidene factoren spelen immers een rol en de blootstelling aan het risico kan niet zomaar in verband gebracht worden met een (werkgerelateerde) ziekte. In een onderzoek werd nagegaan welke argumenten een bewijs kunnen leveren voor dit causaal verband.

Het FANC bepaalt het reglementaire kader voor de verwerking, de recyclage en de opwaardering van de “NORM” reststoffen

Het FANC besluit van 1 maart 2013 (BS 25 maart 2013) integreert de verwerking, de recyclage en de opwaardering van de NORM reststoffen in het regime van de “beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden” (art. 4 van het ARBIS). Een woordje uitleg.

Bouwplaatsen vaak onvoldoende beveiligd tegen kwartsstof

Kwarts is één van de meest voorkomende stoffen op aarde en is aanwezig in heel wat bouwmaterialen. Bij het bewerken van die materialen komt het schadelijke kwartsstof vrij. Werknemers die eraan blootgesteld worden lopen onder andere het risico op stoflong. Uit recente controles van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) blijkt dat er nog steeds onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen worden om de werknemers te beschermen tegen de risico’s van kwartsstof. 

Tandpijn door het werk

Sommige werknemers lopen het risico om als gevolg van hun werk tandproblemen te krijgen. Het gaat dan voornamelijk om tanderosie veroorzaakt door het inademen van vluchtige zuren als zwavelzuur, zoutzuur of salpeterzuur. Hoe kan je dit voorkomen?