Gevaarlijke handeling

Landbouw: Vastgelopen machines deblokkeren

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft op haar website enkele voorbeelden gegeven van gevaarlijke situaties. In dit novembernummer kijken we naar een arbeider die gebruikmaakt van een grote automatische pootmachine voor knolgewassen.