Arbeidsongeval

Daling van de arbeidsongevallen in de privésector in 2013

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector in 2013. Het aantal arbeidsongevallen is voor het derde jaar op rij gedaald.

Hulpverleningszones: Arbeidsongevallenwet toepasbaar op overheidspersoneel

Een nieuw verschenen wet verzekert de toepassing van de Arbeidsongevallenwet voor overheidspersoneel op de hulpverleningszones. Een woordje uitleg. 

Aantal ongevallen in bouw blijft dalen

Navb-cnac constructiv, het preventie-instituut van de bouwsector, heeft zijn jaarverslag voor 2013 gepubliceerd. Het goede nieuws is dat de ongevallenstatistieken nog steeds in dalende lijn zitten.

Ongevallenfrequentie daalt en graad van ongeschiktheid stijgt: een gevolg van de crisis?

Na een stijging tussen 2005 en 2007 kende het aantal arbeidsongevallen in Frankrijk tussen 2007 en 2009 een sterke daling. Het bereikte zijn laagste niveau in 2009, maar begon het jaar daarop weer te stijgen. Hoewel de trend op de lange termijn wel degelijk wijst op een vermindering van de ongevallenfrequentie, werd de kortetermijndaling beïnvloed door de verslechterende economische omstandigheden. We moeten dus voorzichtig blijven bij de interpretatie van de cijfergegevens.

Wettelijk kader voor elektronische aangifte ongevallen in publieke sector

Een nieuw KB regelt de elektronische aangifte van arbeidsongevallen in de publieke sector. Deze nieuwe regels treden in werking vanaf 1 januari 2014. 

Nachtwerk: kijk uit voor ongevallen

Het ontstaan van de nachtarbeid is te danken aan de uitvinding van de elektrische lamp door Thomas Edison in 1879. In de loop der jaren heeft het nachtwerk zich steeds verder uitgebreid en gediversifieerd. Veel werknemers moeten vandaag de dag ’s nachts werken: 1 op 12 doet nachtwerk. Het vinden van het juiste evenwicht is niet altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk voor het behoud van een goede gezondheid.

Werfmeldingen aan het NAVB geautomatiseerd

Aannemers uit de bouwsector moeten voortaan geen bijkomende melding meer indienen bij  het NAVB, het preventie-instituut van de bouw. Het instituut gaat voortaan de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gebruiken. Deze nieuwe formule vormt een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor de bouwsector.

 

: Bouw

Arbeider zwaargewond door instorting bij graafwerken

Een arbeider raakte bedolven door de instorting van een wand van een twee meter diepe bouwput. Hij overleefde het ongeval, maar had zware inwendige kwetsuren. Dergelijke ongevallen hebben vrijwel altijd bijzonder tragische gevolgen.

Arbeidsongevallen in de sector van de garages en carrosseriebedrijven

Wat zijn de vaakst voorkomende arbeidsongevallen in de sector van de garages en carrosseriebedrijven? Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft daarover statistieken voorgesteld. 

Arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid in de statistieken

Als er over statistieken van arbeidsongevallen wordt gesproken, trekken vaak de arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid de aandacht. En op basis van de statistische gegevens wordt ook vaak gezegd dat deze arbeidsongevallen een sterk stijgende trend vertonen. Dat is echter een conclusie die niet zomaar mag worden getrokken. Want tussen de eerste inschatting van de ongeschiktheid en de uiteindelijke bekrachtiging, zit soms heel wat tijd.