Arbeidsongeval

Werknemers die hun ‘eigen’ ongeval veroorzaken: Grieks Hooggerechtshof bikkelhard

Het zal je maar overkomen. Je wordt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst slachtoffer van een ongeval, maar als puntje bij paaltje komt, word je er ook nog persoonlijk voor aansprakelijk gesteld. Onredelijk en onaanvaardbaar? Niet zo, aldus het Griekse Hooggerechtshof. En in België?

Feestjes op het werk: liever geen zure oprispingen

In veel bedrijven gaat het begin van een nieuwe jaar samen met allerlei feestjes. Het wettelijk kader dat eigen is aan het bedrijfsleven mag daarbij niet uit het oog te verloren worden. Het is daarom belangrijk te focussen op de plichten van de werkgever… en de werknemers!

Vaarwel FAO-FBZ, welkom Fedris

In het kader van de verbetering van de efficiëntie van de overheidsdiensten heeft de federale overheid beslist om het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) te laten samensmelten tot het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, Fedris. De fusie is een feit sinds 1 januari 2017.  

De link tussen het EK voetbal en arbeidsongevallen? Vermoeidheid

Op het EK voetbal in Frankrijk vallen verrassen veel doelpunten in de laatste minuten van de wedstrijd. De oorzaak? Vermoeidheid. Dezelfde vermoeidheid die ook aan de basis ligt van heel wat arbeidsongevallen en verkeersongevallen.

Arbeidsongevallenwet: Wijziging schriftelijke ingebrekestelling van de werkgever

De wet van 16 mei 2016 wijzigt de regels rond de 'schriftelijke ingebrekestelling' van de werkgever uit de arbeidsongevallenwet van 1971. Een hele mondvol, maar wat houdt dit precies in?

Opinie: Sport en veiligheid - brood en spelen?

Dit jaar zijn twee profwielrenners overleden tijdens de beoefening van hun sport. Vorig jaar werden twee profvoetballers het slachtoffer van een fatale hartstilstand. Eigenlijk vallen zulke moderne gladiatoren onder de Wet Welzijn, als werknemers met een arbeidscontract onder het gezag van een werkgever. Toch wordt deze wetgeving blijkbaar buitenspel gezet. Waarom laten we dit toe? Arbeidsgeneesheer Edelhart Kempeneers verschaft uitleg.

Ongevallen bij beroepssporters: wat zijn de regels?

Dit voorjaar kwamen twee profwielrenners om het leven tijdens wielerwedstrijden. Hoe zit het met de sociale zekerheid en het welzijn van beroepssporters? Ze hebben ongewone jobs, gelden er voor hen dan ook speciale regels?

 

Helft dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer

Arbeidsongevallen in het verkeer maken slechts een tiende uit van alle arbeidsongevallen, toch zijn ze vaak ernstiger dan gewone arbeidsongevallen. Zo komen ieder jaar gemiddeld 60 mensen in een arbeidsongeval om in het verkeer. Dat is bijna de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen. Dat blijkt uit cijfers van het Fonds Voor Arbeidsongevallen. 

Arbeidsongevallen met jongeren

Jongeren zijn kwetsbare werknemers. Dat blijkt ook uit de arbeidsongevallencijfers. Wanneer men het aantal ongevallen berekend per 1000 voltijdse equivalenten, dan hebben jonge werknemers het meeste kans om bij een arbeidsongeval betrokken te raken.

Arbeidsongeval: is een stress-situatie een plotselinge gebeurtenis?

In een arrest van 26 oktober 2015 verduidelijkt het Arbeidshof van Brussel in welke omstandigheden een stress-situatie een plotselinge gebeurtenis kan zijn die aanleiding geeft tot een arbeidsongeval.