Arbeidsongeval

Arbeidsongeval tijdens onderhoud verlijmingspomp

In een Belgische middelgrote onderneming die onder meer zware houten panelen vervaardigt, gebeurde een arbeidsongeval tijdens het onderhoud van een verlijmingspomp.

Interventie zonder vergrendeling: doden of zwaargewonden

De Commissie voor veiligheid en gezondheid op het werk van Québec (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail - CNESST) herinnert eraan dat werknemers al te vaak omkomen of gewond raken tijdens de installatie, de reparatie of het onderhoud van niet of incorrect buitengebruikgestelde machines. Hierna volgen twee voorbeelden met een erg verschillende context, maar allebei met zeer ernstige gevolgen. 

Elke dag 5 arbeidsongevallen in horeca

Jaarlijks vinden in de horeca ongeveer 1.700 arbeidsongevallen plaats; dit komt neer op bijna vijf per dag. Deze arbeidsongevallen leiden tot 37.000 dagen arbeidsongeschiktheid. Verzekeraar AXA analyseerde de cijfers van 7.300 horecazaken. Daarbij werd gekeken naar het profiel van de slachtoffers, het soort letsels dat zij opliepen en de momenten waarop de meeste ongevallen gebeurden.

Ernstig ongeval veroorzaakt door een noodreparatie aan een boormachine

Een ervaren arbeider die in een steengroeve met een boormachine aan het werken was, werd het slachtoffer van een arbeidsongeval: zijn hand raakte gekneld tussen een riem en een riemschijf, waardoor drie vingers geamputeerd moesten worden. Het slachtoffer was gedurende één jaar arbeidsongeschikt. Het feit dat een defect onderdeel vervangen werd op een gevaarlijke en onprofessionele manier, had zware gevolgen.

Aantal arbeidsongevallen bij de Brusselse brandweer gedaald in 2016

Het is geen geheim dat het beroep van brandweerman veel risico’s inhoudt. Bruzz en La Libre Belgique lichten de gegevens uit het jaarverslag 2016 van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) toe.

Twee leerrijke ongevallen uit de procesnijverheid

Het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk, Beswic, heeft de goede gewoonte aangenomen om regelmatig leerrijke ongevallen te belichten. Deze keer is het de buurt aan loss of containment-incidenten in twee Sevesobedrijven. 

Arbeidsongevallen uitzendkrachten: statistieken 2016

Preventie en Interim (PI), de centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid, verzamelt elk jaar gegevens over arbeidsongevallen in België waarvan uitzendkrachten het slachtoffer zijn. Ondanks de groei van de tewerkstelling van de uitzendkrachten, is het aantal arbeidsongevallen stabiel gebleven.

Melding van zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen

Zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen moeten voortaan worden gemeld via het permanentienummer van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's (ACR). ACR maakt van de gelegenheid gebruik om te herinneren aan de meldingsplicht in geval van zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen.

Werknemer verpletterd tussen twee rollen

Op 8 augustus 2016 kwam in Montreal een operator van een fabriek die plastic folie produceert, om het leven nadat hij tussen twee rollen verpletterd raakte. In haar onderzoek wijst de CNESST (commissie voor gezondheid en veiligheid op het werk van Quebec) vooral op de toegankelijkheid en de afwezigheid van afscherming van de gevaarlijke zone van een machine in werking.

Ongevallen in het kader van terrorisme erkend als arbeidsongevallen voor de openbare sector

De wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken (BS 22 december 2016) erkent ongevallen van ambtenaren ten gevolge van terrorisme als arbeidsongevallen.