Arbeidsongeval

28 april 2018: Generation Safe and Healthy

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) organiseert elk jaar op 28 april de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (SafeDay); een dag die steeds in het teken staat van arbeidsongevallen. Op de SafeDay wordt zo onder meer aandacht besteed aan de dodelijke arbeidsongevallen die dagelijks gebeuren.

Kan stress een arbeidsongeval veroorzaken?

De wetgeving die van toepassing is op de overheidssector, bepaalt dat “het ongeval overkomen tijdens de uitoefening van het ambt, geacht wordt door de uitoefening van het ambt te zijn overkomen”. Kenmerkend voor een arbeidsongeval is dat het veroorzaakt wordt door een ‘plotse gebeurtenis’. Het arbeidshof van Luik oordeelde dat werkstress als een plotselinge gebeurtenis beschouwd kan worden en dat stress zo een arbeidsongeval kan veroorzaken. Hieronder zetten we de argumenten op een rijtje die het arbeidshof in zijn arrest van 18 juli 2017 naar voren schoof. 

Ongeval in een gistkuip

In een Frans bedrijf werd, enkele weken geleden, een werknemer dood aangetroffen op de bodem van een gistkuip. Ook in België vonden in het verleden vergelijkbare feiten plaats. Ongevallen in gistkuipen hebben bijna altijd een ernstige afloop. Dit heeft te maken met het gistproces, dat CO2 produceert. 

Boetes en celstraffen als gevolg van inbreuken op de Welzijnswet

Inbreuken op de Welzijnswet kunnen een bedrijf veel geld kosten en zelfs leiden tot celstraffen. Hiervan kunnen twee Belgische bedrijven getuigen die recent veroordeeld werden voor verschillende arbeidsongevallen.

Een vinger kwijt op het werk: de Franse rechtbank eist € 30.000 boete

In een meubelfabriek aan de Noord-Franse kust gebeurde er in 2015 een ernstig arbeidsongeval waarbij een tijdelijke werknemer een vinger kwijtraakte. Het bedrijf riskeert een boete van € 30.000.

Geblesseerd raken in een nachtclub tijdens een dienstreis: een arbeidsongeval?

Een Franse werknemer op dienstreis in het buitenland raakte verwond tijdens een bezoek aan een discotheek. Was dit een arbeidsongeval? Het Hof van Cassatie oordeelde van wel. En in België, hoe zou dat afgelopen zijn?

Zwitserland: 20% van arbeidsongevallen gelinkt aan slaapstoornis

Uit een enquête van Suva, de Zwitserse nationale ongevallenverzekeraar, blijkt dat één arbeidsongeval op vijf gelinkt is aan een slaapstoornis. Vermoeidheid doet het risico op een ongeval nagenoeg verdubbelen.

Nul arbeidsongevallen als doelstelling: ambitieus of naïef?

Veel ondernemingen die aan de buitenwereld willen tonen dat ze veiligheidsbewust zijn, zetten als doelstelling voorop geen enkel ongeval op de werkvloer meer te dulden. Dat klinkt vooruitstrevend. Maar is het ook zinvol?

Sterftepiek bij Franse politieagenten en gendarmes

2016 was een zwart jaar voor de Franse politieagenten en gendarmes. Zestien onder hen kwamen immers om het leven tijdens de uitoefening van hun functie, zo blijkt uit een nota van het Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Dat is een opmerkelijke stijging ten opzichte van de vorige jaren.

Preventie van verwondingen veroorzaakt door het gebruik van een hogedrukreiniger

Water onder hoge druk kan een projectiel vormen dat even gevaarlijk is als een kogel en kan ernstige verwondingen veroorzaken. Net nadat een ongeval met een hogedrukreiniger is gebeurd, zijn dergelijke letsels meestal noch spectaculair noch pijnlijk, maar ze moeten met spoed worden verzorgd om ernstige gevolgen te vermijden. Hogedrukreinigers worden tegenwoordig in de meest uiteenlopende sectoren gebruikt. Welke maatregelen dient men te treffen om dergelijke letsels te voorkomen?