Arbeidsongeval

20 jaar geleden: AZF-ramp

Op 21 september 2001 ontplofte een paar honderd ton ammoniumnitraat dat was opgeslagen op de site van de kunstmestfabriek AZF in Toulouse. Bij die explosie kwamen 31 mensen om het leven en raakten 2500 mensen gewond. De materiële schade was immens.

Verzwaarde risico’s: aanpassing KB in zicht

Een ontwerp van KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 over de onevenredig verzwaarde risico’s werd goedgekeurd door de ministerraad van 4 september 2021. Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

VK: bouwbedrijf krijgt boete na arbeidsongeval

Een Brits bouwbedrijf is veroordeeld tot een boete van £34.000 voor een arbeidsongeval waarbij een werknemer geraakt werd door een gevallen onderdeel van een machine. Door de verwondingen die hij overhield aan het ongeval, moest het slachtoffer zijn been laten amputeren (life changing injuries).

Nederlandse Inspectie SZW: betere preventie van arbeidsongevallen nodig

Hoewel er in 2020 minder arbeidsongevallen gebeurden dan in de voorgaande jaren, besluit de Nederlandse Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in haar tweejaarlijkse Monitor Arbeidsongevallen dat bedrijven nog steeds veel kunnen verbeteren wat betreft de preventie van arbeidsongevallen.

Vallende voorwerpen: werknemer verpletterd onder baal van 500 kg

De CNESST (commissie voor normen, rechtvaardigheid, gezondheid en veiligheid op het werk in Quebec) onderzocht een ongeval met een technicus die een interventie uitvoerde in een fabriek. Onder andere slecht gestapelde balen en een onveilige circulatiezone hebben ervoor gezorgd dat de werknemer verpletterd raakte onder een baal geperst aluminium van meer dan een halve ton.

Corrosie en zware ongevallen, een moeilijke problematiek

Corrosie kan ernstige ongevallen veroorzaken. De procesindustrie is zich hier bewust van, zeker omdat er in het verleden een aantal rampen gebeurd zijn die te wijten waren aan dit fenomeen. De wetgever en de toezichthouder hebben daar allebei op ingespeeld om te vermijden dat degelijke rampen zich zouden herhalen.

120 uur werkstraf voor projectleider na dodelijk arbeidsongeval

Een Oost-Vlaamse projectleider is veroordeeld tot 120 uur werkstraf na een dodelijk arbeidsongeval op de treinsporen vlak bij het station van Oostende. Een 23-jarige ingenieur die metingen uitvoerde bij een wissel, liet hierbij het leven.

Onderhoud van een nagelpistool: dodelijke afloop voor leerling-monteur

Een leerling-monteur kwam om het leven toen de zuiger van het pneumatische nagelpistool waarvan hij een onderhoud uitvoerde, in zijn gezicht werd geschoten. De inspecteurs van de CNESST (commissie voor normen, rechtvaardigheid, gezondheid en veiligheid op het werk van Quebec) wezen op een ongepaste werkmethode en een gebrek aan opleiding en toezicht voor deze taak.

Tijdelijke constructie stort in: monteur komt om het leven

Een slecht ontworpen tijdelijke constructie en een ongepaste werkmethode kostten in november 2020 het leven aan een monteur van metaalconstructies in Quebec. De CNESST (commissie voor normen, rechtvaardigheid, gezondheid en veiligheid op het werk), die verantwoordelijk is voor de toepassing van de arbeidswetgeving in Quebec, publiceerde onlangs de conclusies van haar onderzoek naar dit arbeidsongeval.

Boete voor metaalbedrijf na dodelijk arbeidsongeval

Een Antwerps metaalbedrijf is veroordeeld tot een boete van 72.000 euro voor een arbeidsongeval waarbij een werfarbeider om het leven kwam. Volgens de rechtbank was er geen procedure voor de werknemers om veilig te kunnen werken aan het paneel waaronder de werknemer terechtkwam.