Arbeidsongeval

Geweigerde arbeidsongevallen door verzekeraar beter controleren

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, pleit voor een betere opvolging van de geweigerde arbeidsongevallen door de verzekeraar. Hij lichtte zijn voorstellen toe in de Commissie Sociale Zaken in juni 2023.

Arbeidsongevallen in Nederland en België

De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzocht arbeidsongevallen die plaatsvonden in 2021: in 20% van de afgesloten ongevalsonderzoeken werd het slachtoffer door iets geraakt, en in 9% van de gevallen was er sprake van een ongeval met een rijdend voertuig of werktuig. Zien we dezelfde resultaten in België?

Onrechtvaardigheidsgevoel na arbeidsongeval vertraagt herstel

Een onrechtvaardigheidsgevoel na een arbeidsongeval kan het herstel van slachtoffers in de weg staan. Maar welke factoren spelen een rol in het ontstaan van dat gevoel? Dat is het onderwerp van de studie die Michael Sullivan, professor in de gedragsgezondheid van de Canada Research Chair, onlangs heeft opgestart met drie collega’s.

Dodelijke silobrand

In 2019 kostte een brand in een silo in Vichte het leven aan een werknemer; drie andere werknemers raakten zwaar verbrand. Het bedrijf, dat de eigenaar was van de silo, en de ruimfirma werden beide door het parket doorverwezen naar de rechtbank voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. In 2022 veroordeelde de correctionele rechtbank van Brugge beide bedrijven.

Oplossing voor wie geen arbeidsongevallenverzekeraar vindt

Een werkgever die geen arbeidsongevallenverzekeraar vindt, kan zich richten tot het Comité voor moeilijk te plaatsen arbeidsongevallenrisico’s (Comité MPRAO). De door het Comité voorgestelde dekking is beperkt tot die waarin de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet.

Woon-werkverkeer: ongevallen met fiets of steps stijgen fors

Een onderzoek van AG-Insurance vestigt de aandacht op de toename van het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk met fietsen of steps. Dat neemt niet weg dat het gebruik van m.n. de fiets voor het woon-werkverkeer gestimuleerd wordt door ondersteunende maatregelen op federaal niveau in het kader van een meer duurzame mobiliteit. 

Arbeidsongevallen met uitzendkrachten: lichte verbetering in 2022

Het jaarverslag van Preventie en Interim (PI) bevat statistieken over de arbeidsongevallen en het gezondheidstoezicht bij uitzendkrachten. Uit het verslag van 2022 blijkt dat de frequentiegraad van de arbeidsongevallen daalt en de ernstgraad stabiel blijft in vergelijking met het jaar ervoor.

Dodelijke arbeidsongevallen en gezondheidstoezicht: Franse maatregelen

In Frankrijk zijn onlangs twee nieuwe maatregelen ingevoerd: een verplichting om de arbeidsinspectie binnen 12 uur op de hoogte te brengen van een dodelijk ongeval en de invoering van een medische opvolging na uitoefening van de beroepsactiviteit voor werknemers die aan bepaalde beroepsrisico’s werden blootgesteld. Die twee maatregelen zijn in België al van toepassing. 

Canada: boete van 110.000 dollar voor dodelijk ongeval

Een producent van prefabbeton in Ontario, Canada, heeft een boete van 110.000 dollar gekregen na een dodelijk ongeval waarbij een van zijn werknemers betrokken was. Wat is er gebeurd?

Telewerk en arbeidsongevallen in zeven Europese landen

Eurogip, een Franse organisatie die gespecialiseerd is in verzekeringen tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten, heeft onderzoek gedaan naar arbeidsongevallen tijdens het telewerken. De analyse heeft betrekking op zeven Europese landen (Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Zweden) en onderzoekt voor elk land welke verzekeringen er voor de werknemers bestaan.