Kapsalon

Europese richtlijnen voor de kapperssector

Kappers worden blootgesteld aan allerlei risico’s die kunnen leiden tot gezondheidsproblemen zoals aandoeningen van het bewegingsapparaat, huidziekten en ademhalingsproblemen. In opdracht van de Europese Commissie stelde het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie niet-bindende richtsnoeren op voor de kappersbranche.

Mijn schaar, mijn verantwoordelijkheid – Getuigenis van een kapster in opleiding

De 29-jarige Mona werkt voltijds als administratief medewerkster. Daarnaast volgt ze een opleiding tot kapster. Ook voor kappers is het belangrijk om de risico’s die het beroep met zich meebrengt, in kaart te brengen. Wat leert Mona hierover in haar opleiding? We vroegen het haar.

Kleurstoffen en producten voor permanenten nog steeds schadelijk voor kappers

Zweedse onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat ook recente kappersproducten nog steeds schadelijk zijn voor de gezondheid van de kappers. Deze producten bevatten immers nog altijd kankerverwekkende aminen.

Risicoanalyse op maat van kappers

Voor het project ‘Risicoanalyse in de kapperssector: hinderpalen en geïnformatiseerde tools’ ontwikkelde Prevent ook een risicoanalyse-instrument in opdracht van de FOD WASO en in samenwerking met de sociale partners van de kapperssector. De OiRA-tool is een analyse-instrument op maat van de Belgische kappers.

Risico’s en preventie bij kappers

In het kader van het ontwikkelen de Online interactive Risk Assessment (OiRA) voor kappers deed Prevent, in opdracht van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO), onderzoek naar de kennis van de risico’s en preventiemaatregelen in kapsalons. Via een literatuurstudie en bevraging bij Belgische kappers werd een schets gemaakt van de Europese en Belgische kapperssector wat betreft de socio-economische situatie, de arbeidsomstandigheden en de manier waarop de sector omgaat met welzijn op het werk.

CAO Kapperssector verbindend verklaard

Een nieuw KB heeft de CAO van 25 januari 2012 voor de kapperssector verbindend verklaard. Dat betekent dat alle werkgevers uit de sector voortaan verplicht zijn om de inhoud van de CAO na te leven. 

Meer welzijn voor alle Europese kappers

Een studie naar de arbeidsomstandigheden van kappers in Europa toont aan dat in de meeste landen zowel de werknemers van kapsalons als zelfstandige kappers beschermd zijn door de Europese kaderrichtlijn over gezondheid en veiligheid en de richtlijn in verband met cosmetische producten. Toch blijkt dat zelfstandige kappers iets meer risico lopen op de werkvloer, al zijn de gegevens schaars.

Kaderakkoord kappers

De sociale partners van de kapperssector hebben akkoord gesloten over veiligere en gezondere arbeidsomstandigheden voor de Europese kappers. 

Betere bescherming van kappers tegen huidaandoeningen

Eind september 2010 hebben werkgevers en sociale partners uit de haartooisector de ‘Verklaring van Dresden’ ondertekend. In die verklaring leggen ze hun ambitie vast om het aantal huidaandoeningen bij kappers en werknemers uit de schoonheidssector terug te dringen.

Geknipt voor het vak

Het beroep van kapper houdt een pak risico’s in. Alert zijn voor en leren omgaan met de risico’s van het vak begint al op de schoolbanken. Luc De Clerck heeft daarom het Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen in Gent doorgelicht en de risico’s in kaart gebracht. Zijn resultaten vormden meteen de basis voor een reeks preventiemaatregelen.