Thuisservice

Welzijn op het werk van werknemers in het kader van dienstencheques

De reglementering rond het welzijn op het werk is ook van toepassing op werknemers die aangeworven worden onder het stelsel van de dienstencheques. Deze werknemers, die in dienst zijn van bedrijven die specifiek erkend werden in het kader van het dienstencheque-systeem, verrichten hulp van huishoudelijke aard. Wat zijn de verplichtingen inzake welzijn op het werk? Wie is er verantwoordelijk voor?

Voor een betere thuiszorg

De studiedienst van het Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST - Canada) publiceerde in 2011 een gids over de risicopreventie in de sector thuiszorg en thuisverpleging, in samenwerking met de dienst arbeidspsychologie van de Universiteit van Bergen (UMONS). Op basis van de onderzoekingen en ervaringen opgedaan in Quebec en de gewesten Wallonië en Brussel presenteert deze gids een model voor de determinanten inzake veiligheid en gezondheid op het werk in de sector thuiszorg en thuisverpleging. De gids biedt eveneens suggesties voor goede organisatiepraktijken.

Is de welzijnsreglementering van toepassing op de PWA-werknemers?

Een PWA-werknemer (die wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap of PWA) kan verschillende activiteiten uitoefenen op verzoek van particuliere gebruikers en private of publieke organisaties. De welzijnsreglementering is van toepassing op werknemers onder een dienstencheques-arbeidsovereenkomst. Is dat ook het geval voor PWA-werknemers?

ESF-project ‘ik wil er wel-zijn’ leidt tot stijgende aanwezigheden

Continuïteit bieden in de zorgverlening aan de cliënten is van groot belang in de thuiszorg. De sector kent echter een vrij hoog ziekteverzuim. Om hierop een antwoord te bieden, ging Familiehulp van start met het project ‘ik wil er wel-zijn’ en bouwde, ondersteund door middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), een integraal verzuimbeleid uit. Er werden een aantal experimenten opgezet om het effect van bepaalde acties op de aanwezigheden in de praktijk te testen. Daarnaast zocht men ook naar mogelijkheden om de werkdruk voor de werknemers te verlagen.