Ziekenhuis

Ziekenhuisinfecties: wat zijn de risico's?

Als je naar het ziekenhuis gaat, is dat meestal met de bedoeling gezonder weer buiten te komen. Toch kan het gebeuren dat sommige mensen uitgerekend in het ziekenhuis besmet worden met een virus of bacterie. Men spreekt dan van een ziekenhuisinfectie. In Europa wordt jaarlijks 6 tot 9% van de patiënten hiervan het slachtoffer. Een zorgwekkende evolutie?

Instructiefiche: Werken met latex handschoenen

Volgens de Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) is 1 tot 6% van de bevolking potentieel allergisch voor natuurlijk rubber. Nochtans dragen veel werknemers tegenwoordig regelmatig latex handschoenen, sommigen zelfs dagelijks. Wat zijn de mogelijke reacties? En hoe kunnen we omgaan met dit arbeidsrisico?


 

Prikongevallen: nog steeds brandend actueel

Prikongevallen met scherpe voorwerpen zoals naalden vormen een van de grootste risico's voor werknemers in de gezondheidszorg. In Europa werken ongeveer 3,5 miljoen mensen in deze sector. Volgens schattingen vinden er ieder jaar meer dan 1 miljoen prikongevallen plaats. Een goede reden dus om regelmatig stil te staan bij dit type ongevallen.

Arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen en dierenartsen

De begrenzing van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen en dierenartsen werd pas na lange debatten goedgekeurd op 18 november 2010. De wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2010. Deze wet treedt in werking op 1 februari 2011.

Instructiefiche - Inzamelen van afval dat prikt of snijdt

Letsels als gevolg van het gebruik van naalden of scherpe voorwerpen komen vaak voor in de sector van de gezondheidszorg en bij de inzameling van huishoudelijk afval. Deze ongevallen doen zich voor in ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook thuis. Deze instructiefiche geeft enkele tips om uw afval veilig in te zamelen.

Europees kaderakkoord rond prikongevallen

Op 17 juli 2009 werd in Brussel een belangrijk kaderakkoord ondertekend over de preventie van ongevallen veroorzaakt door scherpe voorwerpen en prikongevallen in het bijzonder in de sector van de gezondheidszorg. Een woordje uitleg.

Afvalverwerking in AZ Sint-Jan Brugge

Een ziekenhuispatiënt produceert per verpleegdag gemiddeld 5 kg afval. Dat gaat dan om papier, naalden, gft-afval, lichaamsvochten,… Sommige zieken (vb. patiënten die een therapie of onderzoek ondergaan met radioactieve isotopen op de dienst nucleaire geneeskunde) produceren zelfs radioactief afval. Hoe gaat een ziekenhuis om met al dit afval en hoe voorkomt men dat besmet afval een risico vormt voor het afvalverwerkend personeel? PreventFocus vroeg het aan de milieudienst van het AZ Sint-Jan in Brugge.

Studenten verpleegkunde evalueren hun risico’s

Gemiddeld bestaat de helft van de studie van de studenten verpleegkunde uit stages. Op die manier kunnen ze ervaring opdoen in het beroepsmilieu. Welke preventiemaatregelen zijn voor hen van toepassing? Christine Smolders, voormalig preventieadviseur aan het ISEI - Haute Ecole Léonard de Vinci, een Brusselse hogere instelling voor verpleegkunde, ontwikkelde een tool op maat (1) voor de studenten. Het gaat om een opsporings- en evaluatiemethode die de stagiairs bewustmaakt van de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld.

Personeelsverloop bij verpleegkundigen. Mogelijke oplossingen

Er werd in de vakliteratuur al heel wat aandacht besteed aan de vroegtijdige stopzetting van het werk door verpleegkundigen. Om dit fenomeen te verklaren wijzen organisatiepsychologen op het belang van factoren zoals het leiderschap van de leidinggevende, de beslissingsvrijheid en de arbeidstevredenheid. De arbeidsgeneesheren leggen dan weer de nadruk op gezondheidsfactoren zoals rug- en lendepijnen, vermoeidheid, maar ook psychologische klachten zoals burnout als gevolg van kwantitatieve en emotionele eisen.

Beheer van verzorgingsafval

Een ziekenhuiseenheid genereert een hoeveelheid afval die moet beheerd worden op het vlak van reglementering en milieu, en in het kader van een budget: de praktische aanpak van het ‘Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye’ in Seraing.