Milieuverontreiniging

Het voorzorgsprincipe op de werkvloer

Het precautionary principle (PP) of de precautionary approach wordt frequent toegepast in het risicomanagement. Het is een manier om complexe vraagstukken aan te pakken in situaties waar uitgebreide wetenschappelijke kennis ontbreekt. Het wordt vooral toegepast in de gezondheidszorg en bij milieukwesties. Dokter Wim Van Hooste schept duidelijkheid rond deze controversiële materie.

Nieuw Brussels noodplan om vervuilingspieken te voorkomen

Vanaf 1 oktober treedt in Brussel een nieuw noodplan in werking om de luchtkwaliteit te verbeteren, onder meer door winterse vervuilingspieken te voorkomen. Dit nieuwe initiatief zal niet enkel veranderingen met zich meebrengen voor de inwoners, maar ook voor de bedrijven.

Milieu-inspectie 2017: meeste producten conform

De federale Milieu-inspectie houdt toezicht op de markt van consumptiegoederen, chemische stoffen en biociden. Hoewel uit de controles bleek dat de meeste goederen en chemische producten die in België of de EU vervaardigd zijn, voldoen aan de wetgeving, moesten een aantal ingevoerde producten van de markt worden gehaald.

Baas veroordeeld wegens je-m’en-foutisme

In het Verenigd Koninkrijk is de bedrijfsleider van een afvalverwerkingsbedrijf veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens zijn je m'en-foutisme ten opzichte van het milieu en van de veiligheid van zijn personeel en anderen. Het bedrijf kreeg daarnaast ook een boete van bijna € 40.000.

Fijnstof - Niet zo fijn

Tegenwoordig hoor je regelmatig dat de concentratie fijnstof in de lucht weer erg hoog is. Maar wat is fijnstof nu net en wat doet het met ons lichaam? En ook niet onbelangrijk: wat doe je op dagen met een hoge concentratie fijnstof?

Groene banen toch niet zo groen…

Uit de maatregelen die genomen worden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zijn zogenaamde “groene” banen ontstaan. Die jobs dragen bij tot de bescherming van het leefmilieu, maar ze zijn niet zonder risico voor de gezondheid van de betrokken werknemers. Dat blijkt alvast uit twee recente Noord-Amerikaanse rapporten.

EU formuleert klimaatdoelstellingen voor 2030

De Europese staats- en regeringsleiders bereikten op 24 oktober 2014 een akkoord over de nieuwe Europese klimaatdoelstellingen voor 2030. En die zijn niet min. De uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030 met minstens veertig procent omlaag. 

VLAREM-trein 2013 bijna klaar

De Vlaamse Regering publiceerde eind 2013 het ‘Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening’. De goedkeuring is voorzien voor april 2014 en de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht in juni 2014. Wat staat er in het ontwerp?