Politie

Emotionele uitputting door hoge werkdruk bij federale politie

De KU Leuven voerde in 2018 een audit uit naar de werkdruk bij de federale politie en twaalf lokale politiezones. Het rapport van deze audit toont aan dat de agenten kampen met meer stress, emotionele uitputting, risico op burn-out, buitensporig gedrag op het werk en minder enthousiasme en wil om te blijven.

Sterftepiek bij Franse politieagenten en gendarmes

2016 was een zwart jaar voor de Franse politieagenten en gendarmes. Zestien onder hen kwamen immers om het leven tijdens de uitoefening van hun functie, zo blijkt uit een nota van het Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Dat is een opmerkelijke stijging ten opzichte van de vorige jaren.

Vallen en uitglijden bij politieagenten

Op verzoek van de Canadese politie deed het Franse onderzoeksinstituut IRSST een onderzoek naar val- en glijpartijen bij politieagenten. Omgevingsgerelateerde risicofactoren maar ook risicofactoren gerelateerd aan de activiteiten werden onder de loep genomen.

FBZ onderzoekt nu ook aanvragen van de lokale politie

Sinds 1 september 2014 onderzoekt het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) de aanvragen voor een vergoeding voor beroepsziekten van de werknemers van de lokale politie.
In het kader van de wetgeving voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten treedt het FBZ op als herverzekeraar. Medex, het medisch expertisecentrum van de federale overheid, behandelt deze dossiers niet meer.

Welke invloed heeft zittend werk op de fysieke activiteiten in de vrije tijd?

Het sedentaire leven van een groeiend aantal werknemers verontrust wetenschappers. Dat blijkt althans uit twee nieuwe studies over de fysieke activiteiten tijdens en naast het werk.

Hoe de bescherming van de politiediensten in gevaarlijke bedrijven verbeteren?

Elke dag moeten politieagenten dringende interventies uitvoeren op locaties waarvan ze de risico’s niet kennen. Het gebrek aan informatie, opleiding en bescherming, maar ook de opeenstapeling van de interventielocaties leiden ertoe dat de agenten worden blootgesteld aan talrijke, moeilijk te controleren gevaren. Marianne Hermant verdiepte zich tijdens haar opleiding als preventieadviseur (niveau 2) in deze problematiek. En zij trok ook een aantal lessen.

Regels rond politiebewapening verstrengd

Donderdag 6 maart 2008 raakte een politieagent zwaargewond tijdens een schietoefening in Ronse. Toen een schietinstructeur het pistool van een agent wou nakijken, ging het wapen per ongeluk af. Een andere agent, die eveneens aan het trainen was in de schietstand, werd getroffen in de buik. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Dit ongeval toont eens te meer aan dat met vuurwapens bijzonder omzichtig moet omgesprongen worden. In een recent verspreide omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken worden de regels over het gebruik en het dragen van politiewapens dan ook ernstig verstrengd.