Overheidsdienst

De Luxemburgse arbeidsinspectie in 2020

De Inspection du travail et des mines (ITM – Luxemburgse arbeidsinspectie), die instaat voor de controle op de arbeidsvoorwaarden en de veiligheid op het werk in het Groothertogdom Luxemburg, heeft haar activiteitenverslag voor 2020 voorgesteld. Vorig jaar werd een grote inspanning geleverd om het aantal inspecteurs op het terrein te verhogen.

Rapport SIOD 2020: de invloed van de coronacrisis

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) bracht een samenvattend verslag uit over de activiteiten van de sociale inspectiediensten behorende tot de federale overheid tijdens de coronacrisis. De organisatie bundelde het cijfermateriaal dat in verband staat met de strijd tegen de ongewenste effecten van het coronavirus uit de vier kwartaaloverzichten voor 2020.

Ministerieel advies voor defibrillatoren in publieke plaatsen

Recent verscheen een ministeriële omzendbrief met een aantal praktische adviezen voor het inzetten van automatische externe defibrillatoren (AED) in publieke plaatsen.