Transportindustrie

Opinie: Ladingzekering, asbelasting, wegcode… recente evolutie

De reglementering over ladingzekering bestaat vijftig jaar. Volgens Gilbert Aerden, expert ladingzekering, is er echter weinig reden tot juichen, omdat het wettelijke kader een wirwar aan regeltjes blijft.

Inspectiecampagne veilig leveren van bouwmaterialen bij de groothandel

Vanaf midden november 2014 zal de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) aankloppen bij de groothandelaars van bouwmaterialen voor professionelen om na te gaan of de maatregelen die ze voorzien voor het veilig verloop van de levering, opslag en nabehandeling van hun producten op de werven doeltreffend zijn. Deze campagne is een aanvulling op de campagne van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) over het veilig leveren van bouwmaterialen op de werven.

: Bouw

Onderzoek naar veilige laadmethodes van gemengde ladingen

Het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) onderzoekt, in samenwerking met de KU Leuven, campus Gent (voormalige Katholieke Hogeschool Sint-Lieven KAHO), hoe men vrachtwagens die verschillende stopplaatsen aandoen efficiënter kan laden. Hiervoor gaat men niet op zoek naar betere of andere methodes voor het zekeren zelf van de lading, maar wel naar een veiliger laadpatroon.

Druggebruik bij vrachtwagenchauffeurs

Volgens een studie die recent gepubliceerd werd in "Occupational & Environmental Medicine", is het gebruik van psychofarmaca door vrachtwagenchauffeurs een onrustwekkende evolutie die nauwgezet in de gaten moet worden gehouden.

Zelfvertrouwen en inspraak: twee cruciale factoren voor het welzijn van beroepschauffeurs

Het Finse onderzoeksinstituut FIOH heeft een instrument ontwikkeld dat een preventiebeleid evalueert op basis van 5 factoren die van belang zijn voor werknemers in de transportsector. In die top-5 bevinden zich enkele opmerkelijk factoren, zoals zelfvertrouwen, contact met familie en inspraak bij het beleid van het bedrijf.

Nieuw bekwaamheidsattest voor privébewakers uitzonderlijk vervoer

Sinds 2010 wordt uitzonderlijk vervoer niet langer begeleid door de politie, maar wel door private bewakingsfirma’s. Voortaan moeten de bewakingsagenten die uitzonderlijke transporten begeleiden over een bekwaamheidsattest beschikken.

Initiatieven bij TTS

TTS België NV is een transportbedrijf gespecialiseerd in weg- en multimodaal vervoer. Preventie is hier sinds lang een essentieel onderdeel van het algemeen beleid. Zo zijn er heel wat initiatieven gericht op een verbetering van de veiligheid. Wij spraken met Paul Tatullo, preventieadviseur bij TTS.