Nucleaire centrale

Nucleaire ongevallen: veranderende perceptie

Twee Franse sociologen[1] beschrijven de rol van ongevallen in het beheer van nucleaire risico's op theconversation.com. Het kernongeval van Three Mile Island vormde een belangrijk keerpunt: wat voorheen ondenkbaar was, bleek toch mogelijk. Het is een complex probleem waarbij het belangrijk is om actoren met verschillende profielen en achtergronden te betrekken om de zaken vanuit een nieuw perspectief te bekijken en, waar nodig, de geldende regels kritisch te evalueren.

Uitwisseling van informatie tussen FANC en FOD Werkgelegenheid

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de FOD Werkgelegenheid gaan informatie en gegevens uitwisselen over overschrijding van dosislimieten, bestralingen, risico’s daarop en vaststellingen op de arbeidsplaatsen. Dit werd vastgelegd in een koninklijk besluit.

Nucleaire noodsituatie: wat kan je doen?

De kans op een ernstig ongeval in een nucleaire site is klein, maar niet onbestaande. Wat kan je doen bij zo’n ongeval?

Radioactiviteit in België: toezicht, blootstelling en nationaal noodplan

Het niveau van radioactiviteit in het milieu is onderworpen aan een permanente opvolging. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Bij een ongeval is er een nationaal nucleair noodplan beschikbaar met de nodige maatregelen om de bevolking te beschermen. Het plan werd bijgewerkt in maart 2018. 

Stralingsrisico: wat met goederen uit Japan?

De nucleaire ramp in Japan heeft niet alleen gevolgen voor het land zelf, maar ook voor alle landen waarnaar geëxporteerd wordt. Veel importeurs van Japanse goederen zijn ongerust: zijn de ingevoerde goederen blootgesteld aan straling? Mogen de containers aangeraakt worden door arbeiders? Wat zijn de risico’s voor werknemers die deze goederen behandelen en voor de eindgebruikers?