Bouw en openbare werken

Verhoogd risico op longkanker bij bouwvakkers

Uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het International Journal of Cancer blijkt dat bouwvakkers een verhoogd risico lopen om getroffen te worden door longkanker. Hoe langer ze het beroep hebben uitgeoefend, hoe groter het risico. 

Aantal ongevallen in bouw blijft dalen

Navb-cnac constructiv, het preventie-instituut van de bouwsector, heeft zijn jaarverslag voor 2013 gepubliceerd. Het goede nieuws is dat de ongevallenstatistieken nog steeds in dalende lijn zitten.

Virtuele design tools voor meer veiligheid in de bouw

Uit een recent gepubliceerd rapport van het NIOSH blijkt dat virtuele design programma’s de veiligheid op bouwwerven kunnen verbeteren, lang voor de eerste werknemer voet zet op de werf.

: Bouw

Europees Parlement ongerust over de arbeidsvoorwaarden Quatarese gastarbeiders

Het Europees Parlement heeft op donderdag 21 november een resolutie gestemd waarin het zijn ongerustheid uitdrukt over de arbeidsvoorwaarden van de gastarbeiders in Qatar. Qatar organiseert in 2022 de wereldbeker voetbal. De parlementsleden vragen aan de Quatarese autoriteiten om alle noodzakelijke maatregelen te nemen opdat de gastarbeiders recht zouden hebben op aanvaardbare arbeidsvoorwaarden en opdat hun leven niet langer in gevaar zou gebracht worden.

Certificatie coördinatoren wordt herzien

Bepaalde veiligheids- en gezondheidscoördinatoren moeten zich verplicht laten certificeren. De deadline daarvoor werd vastgelegd op 1 april 2010, maar de uitvoeringsregeling die de praktische zaken moet regelen, is nog steeds niet verschenen. Dat leidt tot vraagtekens bij de betrokken partijen.

Werkdruk in de bouw

Werkdruk en stress, het zijn geen nieuwe elementen op de werkvloer. En ook niet op de bouwwerf. De SERV heeft een informatiedossier uitgebracht over werkdruk in de bouw, met cijfers én tips voor het terugdringen van de factoren die werkstress veroorzaken.
: Bouw

Fysieke belasting: gipsplaten in de bouwsector

Het handmatig verwerken van gipsplaten in de afbouw brengt heel wat fysieke belasting met zich mee. Nederlandse onderzoekers gingen na wat de risico’s zijn bij het werken met gipsplaten van verschillende breedte en zwaarte.