Kunst en ambacht

Beroepsaandoeningen bij kunstenaars: in het geval van muzikanten

Op de Belgische lijst van beroepsziekten staat een aandoening die specifiek bedoeld is voor schouwspelartiesten: overbelastingsletsels of tendinopathieën van het bewegingsapparaat. Ook aan het beroep van muzikant zijn nog andere aandoeningen gelinkt. Maar eerst een vergelijking tussen de situatie van de kunstenaars versus de atleten.

Beroepsziekten in de artistieke wereld

Op de Belgische lijst van beroepsziekten staat sinds 1989 een code die specifiek bedoeld is voor schouwspelartiesten. Het gaat hier over “aandoeningen door overmatige inspanning van peesscheden, van het weefsel van peesscheden en van inplantingen van spieren en pezen”. Deze aandoeningen zijn beter bekend als overbelastingsletsels of tendinopathieën van het bewegingsapparaat, met als code 1.606.21.

Het leven van een kunstenaar gaat niet over rozen

Uit een onderzoek van het Finse Institute of Occupational Health (FIOH) blijkt dat de meeste kunstenaars hun job mentaal meer belastend vinden dan de gemiddelde werknemer. Ook hebben ze vaker dan gemiddeld last van gezondheidsproblemen. De jobtevredenheid daarentegen ligt ook hoger dan gemiddeld.