Ioniserende straling

KB ioniserende stralingen gewijzigd

Op 31 mei 2006 verscheen een koninklijk besluit dat het koninklijk besluit ioniserende stralingen wijzigde. Het nieuwe KB treedt in werking op 1 september 2006. Wat verandert er?