Land- en bosbouw

Dronken seizoenarbeider verliest stuk van voet: werkgever vrijgesproken

Een West-Vlaamse werkgever is vrijgesproken na een ongeval waarbij een dronken seizoenarbeider een stuk van zijn voet kwijtspeelde. Wel kreeg hij een boete voor sociale inbreuken.

België bekrachtigt Verdrag nr. 184

België heeft op 10 november het bekrachtigde document van Verdrag nr. 184 betreffende de veiligheid en gezondheid in de landbouwsector officieel overhandigd aan het Internationaal Arbeidsbureau (IAO) te Genève. 

Aantal dodelijke arbeidsongevallen in Vlaamse land- en tuinbouwsector daalt

Vorig jaar kwamen 16 mensen om het leven tijdens werkzaamheden in de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit cijfers van Preventagri, de arbeidspreventiecel voor land- en tuinbouw van het ILVO (Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek). De cijfers tonen een daling ten opzichte van 2012 (21 doden) en 2011 (22 doden). Het aantal niet-dodelijke ongevallen in 2013 wordt geschat op 5.000.

Verdrag nr.184 van de IAO over veiligheid en gezondheid in de landbouw: een stap in de richting van ratificatie door België?

Verdrag nummer 184 van de Internationale Arbeidsorganisatie is tot op heden door slechts 15 landen geratificeerd. In België is dit nog niet gebeurd. Het gaat namelijk om een ‘gemengd’ verdrag: de inhoud van het verdrag heeft zowel betrekking op bevoegdheden die geregeld wordt door de deelstaten als op federale materies. Landbouw is in ons land namelijk een gemeenschapsbevoegdheid. Het Waalse parlement heeft een decreet goedgekeurd uitgevaardigd dat instemt met dit verdrag.