Vreemde werknemer

Hoofddoekverbod in bedrijf onder bepaalde voorwaarden toch toelaatbaar

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie heeft op 31 mei 2016 geoordeeld dat bedrijven hun werknemers mogen verbieden een hoofddoek te dragen. Weliswaar op voorwaarde dat het verbod gebaseerd is op een bedrijfsreglement waarin staat dat zichtbare politieke, levensbeschouwelijke of religieuze symbolen niet zijn toegestaan. 

Veiligheid en gezondheid op het werk van migrerende werknemers

Het Europees Agenschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) herinnert eraan dat migrerende werknemers een risicogroep vormen en dus de nodige aandacht moeten krijgen. Ook op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk vormen zij een zorgenkind. 

Tulband of veiligheidshelm?

Het Verenigd Koninkrijk hebben enkele Sikhs die een tulband dragen, een uitzondering gekregen op de verplichte helmdracht op bouwwerven. 

Detachering van werknemers: versterking van reglementering

Het toezicht en de controle op de regels rond detachering van werknemers zijn versterkt. Dit tengevolge van een uitvoeringsrichtlijn van mei 2014.

Europees Parlement ongerust over de arbeidsvoorwaarden Quatarese gastarbeiders

Het Europees Parlement heeft op donderdag 21 november een resolutie gestemd waarin het zijn ongerustheid uitdrukt over de arbeidsvoorwaarden van de gastarbeiders in Qatar. Qatar organiseert in 2022 de wereldbeker voetbal. De parlementsleden vragen aan de Quatarese autoriteiten om alle noodzakelijke maatregelen te nemen opdat de gastarbeiders recht zouden hebben op aanvaardbare arbeidsvoorwaarden en opdat hun leven niet langer in gevaar zou gebracht worden.

Contracteranto helpt ongevallen door taalproblemen op de werkvloer voorkomen

Contracteranto is een website die kan helpen om de communicatie met anderstaligen te verbeteren. De site is een online woordenboek met werkgerelateerde en veiligheidsgerelateerde terminologie.

Hoe culturele diversiteit binnen welzijnsbeleid succesvol aanpakken

Een Europese studie besluit dat de rol van leidinggevenden uitermate belangrijk is voor interculturele efficiëntie. Het blijkt dat de leiderschapsstijl die welzijn bevordert, samenvalt met efficiënt beheer van culturele diversiteit. Een efficiënt welzijnsbeleid in een cultureel diverse werkomgeving  moet verschillende standpunten aanvaarden en moet de mogelijkheid bieden om de basiskennis aanzienlijk uit te breiden om alternatieve beslissingen en probleemoplossingen mogelijk te maken. In het rapport worden ook een aantal aanbevelingen gedaan.

Buitenlandse werknemers en de Belgische welzijnswetgeving

Dat de Belgische welzijnswetgeving op alle Belgische werknemers van toepassing is, is logisch, maar hoe zit het met buitenlandse werknemers die in opdracht van hun werkgever opdrachten uitvoeren in België?

Diversiteit bij Tower Automotive

Ook bij Tower Automotive zijn ze ervan overtuigd dat diversiteit loont. In de opstartfase ging het echter evenmin om een structurele beleidskeuze. Door de snelle groei van de onderneming en de krapte op de arbeidsmarkt was Tower genoodzaakt om verschillende nationaliteiten aan te werven. Vandaag trekt het bedrijf resoluut de diversiteitskaart, wat tot een boeiende mix leidde op alle hiërarchische niveaus.

Personeelsbeheer en diversiteit bij EXKi

In 2007 ondertekende EXKi het “diversiteitscharter” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het beleid van EXKi onderscheidde zich reeds door zijn openheid, maar het bedrijf engageerde zich nu ook publiek tot het voeren van concrete diversiteitsacties. Wat houdt deze verbintenis in en wat zijn de voordelen voor het welzijn van de werknemers? PreventFocus sprak met Andrea Leponce, Academy Manager bij EXKi.