Werkloosheid

Hoe valt de sterke stijging van zieken en invaliden in België te verklaren?

De voorbije tien jaar is het aandeel zieken en invaliden in België sterker gegroeid dan in de rest van Europa. Dat toont onderzoek van Randstad Research aan. Deze stijging zou niet te verklaren zijn door de vergrijzing, de communicerende vaten tussen het werkloosheidsstelsel en het ziekte- en invaliditeitsstelsel, en de veranderende arbeidsomstandigheden.