Oudere werknemer

Zijn Belgische bedrijven klaar voor vergrijzing?

Volgens het Adecco Institute is het antwoord duidelijk nee. Op 15 maart 2007 presenteerde het zijn Europese studie over bedrijven en vergrijzing. De studie bevat een aantal opmerkelijke bevindingen. Prevent geeft u een overzicht van de belangrijkste.

Leeftijd en arbeidsongeschiktheid: is er een verband?

Een heet hangijzer in onze maatschappij is de tewerkstelling van oudere werknemers. Die zouden meer op de arbeidsmarkt moeten vertegenwoordigd zijn. Hoe is het echter gesteld met de gezondheidstoestand van deze groep, en welke invloed heeft die op hun mogelijkheid tot werken? De onafhankelijke ziekenfondsen gingen na of er een verband bestaat tussen leeftijd en arbeidsongeschiktheid en geven enkele aanbevelingen mee om deze problematiek aan te pakken.