Oudere werknemer

Vroegtijdige pensionering bij leerkrachten: oorzaken en motieven

Leerkrachten staan doorgaans met veel plezier voor de klas en voelen zich persoonlijk betrokken met hun baan. Werkende seniorleerkrachten zijn ook gezonder dan hun jongere collega’s, zowel mentaal als lichamelijk. Nochtans haalt de meerderheid de pensioenleeftijd van 65 jaar niet: veel leerkrachten houden het voor bekeken vanaf 56 jaar. Recent onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UA) onderzocht de uitstapmotieven van onderwijzend personeel.

Fysieke en psychische klachten bij leerkrachten

De balans tussen werk en privéleven, goede relaties met de collega’s en zelfs lawaai in de klas: allemaal hebben ze een invloed op hoe goed een leerkracht in zijn vel zit. Leerkrachten voelen zich doorgaans ongezonder dan andere hoogopgeleiden en kampen met stress en een waaier aan fysieke klachten. Nochtans zijn er bij het Vlaams onderwijzend personeel vanaf 58 jaar meer mentaal gezonde leerkrachten aan het werk: de ‘survival of the happiest’. Nu de pensioenleeftijd omhoog gaat, wordt één vraag steeds belangrijker: hoe houden we onze leerkrachten gezond en gelukkig?

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers cao 104

Cao nr. 104 legt de ondernemingen op om een werkgelegenheidsplan op te stellen voor alle oudere werkenemers.  

Langdurig ziekteverzuim bij oudere werknemers zit in de lift

Sinds enkele jaren zit het langdurig ziekteverzuim, vooral bij oudere werknemers, flink in de lift. De beleidsmakers willen van het re-integreren van uitgevallen werknemers een prioriteit maken, maar ook de ondernemingen zullen hierbij een duit in het zakje moeten doen.

2012, jaar van actief ouder worden

 

Dat de Europeanen steeds ouder worden, is al langer geweten. De vergrijzing heeft echter ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het percentage oudere werknemers in de bedrijven zal in de komende jaren blijven toenemen en anderzijds zullen we ook steeds langer (moeten) blijven werken. Zowel de beleidsmakers als de ondernemingen zullen dus moeten inspelen op deze tendens. Daarom werd 2012 uitgeroepen tot het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties.

Verder doen tot het pensioen?

“Als ik zo doorga, haal ik mijn pensioen niet”. Het is een uitdrukking die af en toe wel eens opduikt, maar hoe denken de Vlamingen er echt over? De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zocht het uit.

Leeftijdsmanagement is meer dan aandacht voor oudere werknemers

Het project Ageing at work loopt na twee jaar onderzoek af. De laatste fase van het project bestond uit het opstellen van een piloot-opleiding over een leeftijdsbewust beleid. Prevent organiseerde eind oktober 2009 een studiednamiddag rond het thema 'Leeftijd en gezondheid op het werk'.

De CAPA-enquête: van sociale stereotypen naar de evolutie van de arbeidsvoorwaarden

De leeftijdskwestie van werknemers treedt al enkele jaren steeds nadrukkelijker op de voorgrond en kan duidelijk niet langer uit de weg worden gegaan. Zo moet de tewerkstellingsgraad dringend omhoog om het reële effect op te vangen van de veroudering van de bevolking en van de sociale kosten die deze veroudering met zich kan meebrengen. Maar los van deze politieke overwegingen is de leeftijdskwestie ook in de beroepsomgeving, binnen onze bedrijven, zeer actueel. Daarom heeft de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid het CAPA-project (1) opgestart rond het thema “Evolutie van de fysieke en fysiologische capaciteiten in functie van de leeftijd in de beroepsbevolking”.

Ouder worden op het werk en de gezondheidsuitdagingen

Het Centre des Recherches et d’Etudes sur l’Age et la Population au Travail (CREAPT) heeft een samenvatting gemaakt van verschillende studies over gezondheidsproblemen die voorkomen bij oudere werknemers. (1) De studies focussen op drie grote thema’s: ouder worden ‘als een gevolg van’ het werk, ouder worden ‘met betrekking tot’ het werk en ouder worden ‘op’ het werk.

Werkbehoud voor senioren: een actueel debat

Het debat over de werkgelegenheid voor senioren in Europa toont aan dat gezondheid en arbeidsomstandigheden een belangrijke rol spelen bij de beslissing om met pensioen te gaan. Een studie die onlangs werd gepubliceerd door het Franse ‘Institut de recherche et documentation en économie de la santé’ (IRDES, of onderzoeks- en documentatiecentrum inzake gezondheidseconomie) bevestigt de band tussen de factoren ‘gezondheid’ en ‘arbeidszwaarte’.