Oudere werknemer

Kans op werkhervatting daalt met de leeftijd

Een onderzoek op basis van gegevens van een Britse enquête over werkgelegenheid toont aan dat leeftijd effectief een belangrijke rol speelt bij de terugkeer van senioren naar de arbeidsmarkt: hoe ouder de werknemers, hoe kleiner de kans dat ze opnieuw werk vinden. 

 

Stijging leeftijdsdiscriminatie op werkvloer

Het aantal dossiers dat Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, opende over leeftijdsdiscriminatie (jong en oud) is sinds begin 2016 fors gestegen.

 

Evaluatie van CAO 104 over oudere werknemers: advies van de Nationale Arbeidsraad

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 19 juli 2016 haar advies over de evaluatie van de CAO 104 gepubliceerd. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de modaliteiten te regelen voor de opstelling van een plan om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder in de onderneming te behouden of te verhogen. De Raad is er zich van bewust dat de tenuitvoerlegging van de CAO 104 in de ondernemingen een evolutief en geleidelijk proces is. De raad wil geen definitieve conclusies trekken maar wenst een nieuwe impuls te geven aan het instrument. 

Preventie van psychosociale risico's op het werk: Europese Week 2015

De Europese campagne “Gezond werk is werk zonder stress" van het  Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) loopt stilaan ten einde. 

Opinie: Opgepast: oudere werknemers!

Op AD.nl verscheen een tijdje geleden een tekst waarin volgende passage staat: “Als er brand uitbreekt en de brandtrap gebruikt moet worden, kunnen oudere werknemers een extra risico vormen. Ze zijn minder snel, waardoor ze vluchtroutes blokkeren. Verder zijn de trappen vaak steil en de gangen smal”. Oudere werknemers als een risico dus. Dit schreeuwt om een reactie. Roger De Gruyter, sinds enige tijd oudere werknemer (hij noemt zichzelf liever een ‘minder jonge zelfstandige’), is het grondig oneens met deze stelling. 

CAO 104: het kan beter!

In het kader van het Europese project E-capacit8 over leeftijdsbewust beleid in bedrijven, heeft Prevent een rondvraag georganiseerd over de uitvoering van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 104. Deze CAO verplicht alle bedrijven met meer dan 20 werknemers om maatregelen te nemen ter bevordering van de werkgelegenheid van de 45-plussers. Dit zijn de belangrijkste resultaten van de enquête. 

De plus van 50+

In België is slechts 39.54% van de bevolking tussen 55-64 aan de slag. En dat cijfer zou naar omhoog moeten.

Aanvullende vergoeding voor nachtarbeiders

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 46vicies semel van 18 december 2012 past op 1 januari 2013 het bedrag van de aanvullende vergoeding voor nachtarbeiders aan. De CAO werd verbindend verklaard door het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 (BS van 13 juni 2013). Over welke vergoeding gaat het?

Vroegtijdige pensionering bij leerkrachten: oorzaken en motieven

Leerkrachten staan doorgaans met veel plezier voor de klas en voelen zich persoonlijk betrokken met hun baan. Werkende seniorleerkrachten zijn ook gezonder dan hun jongere collega’s, zowel mentaal als lichamelijk. Nochtans haalt de meerderheid de pensioenleeftijd van 65 jaar niet: veel leerkrachten houden het voor bekeken vanaf 56 jaar. Recent onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UA) onderzocht de uitstapmotieven van onderwijzend personeel.

Fysieke en psychische klachten bij leerkrachten

De balans tussen werk en privéleven, goede relaties met de collega’s en zelfs lawaai in de klas: allemaal hebben ze een invloed op hoe goed een leerkracht in zijn vel zit. Leerkrachten voelen zich doorgaans ongezonder dan andere hoogopgeleiden en kampen met stress en een waaier aan fysieke klachten. Nochtans zijn er bij het Vlaams onderwijzend personeel vanaf 58 jaar meer mentaal gezonde leerkrachten aan het werk: de ‘survival of the happiest’. Nu de pensioenleeftijd omhoog gaat, wordt één vraag steeds belangrijker: hoe houden we onze leerkrachten gezond en gelukkig?