Beginneling

Mijn eerste werkervaring als uitgezonden jobstudent

Mijn eerste ervaring met de beroepswereld kan je vergelijken met de eerste stappen van een baby. Je krijgt nieuwe inzichten, de wereld lijkt opeens veel groter, je ontdekt en leert bij. Maar in beide gevallen gebeurt dit niet zonder vallen en opstaan.

Wat vinden jongeren van veiligheid en gezondheid op het werk?

Het Britse Health and Safety Laboratory deed in 2002 onderzoek naar de houding van jongeren ten opzichte van veiligheid en gezondheid op het werk. We zetten de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek op een rijtje.

Codex bepalingen over jongeren

Jongeren lopen extra risico op het werk. Niet verwonderlijk dat de wetgever specifiek aandacht besteedt aan deze groep. De belangrijkste bepalingen zijn samengebracht in de Codex welzijn op het werk.

Een goed onthaal

Een gebrek aan informatie ligt maar al te vaak aan de basis van arbeidsongevallen. Een goed onthaal is gebaseerd op het geven van voldoende en pertinente informatie. Dat vergt enige voorbereiding, maar is uiteindelijk lonend voor zowel de nieuwe werknemer als de werkgever. Wat mag u niet vergeten bij het onthaal?

Jongeren zijn kwetsbaar

Statistieken tonen aan dat jongeren extra risico lopen als het gaat om veiligheid en gezondheid op het werk. Uit de cijfers blijkt ook dat jongeren vaker lichte arbeidsongevallen hebben en dat ze sneller terug aan de slag gaan. Een overzicht.