Normalisatie

Impact van gedelegeerde handelingen op de normalisatie

Om de Europese rechtshandelingen aan te passen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang bestaat er een specifiek instrument: de gedelegeerde handeling. Maar de normalisatiesector moet het gebruik van dat instrument in de gaten houden, vindt de Duitse Commissie voor veiligheid en gezondheid op het werk en normalisatie (KAN).

Interne markt en normalisatie

Dit jaar viert de Europese Unie de 30ste verjaardag van haar interne markt, waarbinnen goederen, diensten, mensen en kapitaal vrij kunnen circuleren. Normalisatie speelt een cruciale rol in de goede werking van die Europese markt.

Normalisatie: wat is het?

Normalisatie bestaat uit het opstellen en goedkeuren van normen. Het heeft zelfs een eigen werelddag, die jaarlijks plaatsvindt op 14 oktober. Waarvoor dient normalisatie? Wie houdt er zich mee bezig? En zijn alle ISO-producten internationale normen?

Duitsland onderzoekt de veiligheid van behandeltafels

Dagelijks worden duizenden in de hoogte verstelbare behandeltafels gebruikt, vooral in ziekenhuizen en bij kinesitherapeuten. Omdat deze tafels in hoogte verstelbaar zijn, bestaat er een risico op kneuzingen, breuken en zelfs het overlijden van werknemers. Het Duitse KAN (Kommission Arbeitsschutz und Normung) zocht samen met de actoren van de betrokken sectoren naar manieren om de veiligheid van behandeltafels te verhogen.

Managementsystemen: inventaris van de verplichtingen

Een belangrijk onderdeel van elk formeel zorgsysteem inzake welzijn op het werk is de inventaris van alle verplichtingen. Een onderneming moet tot in detail weten wat haar verplichtingen zijn. Een inventaris hiervan opstellen, is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Vakbonden vegen eerste ontwerp ISO 45001 van tafel

In het voorjaar van 2014 werd een eerste ontwerp van de managementsysteemnorm ISO 45001 voorgesteld. Meteen barstte een storm van kritiek los. De vakbonden en werknemersvertegenwoordigers zijn niet te spreken over het voorstel. 

Site over normalisatie voor KMO’s

De Europese normalisatiecomités CEN (European Committee for Standardization) en CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) hebben een website gewijd aan KMO’s. Deze maatregel kadert in hun doelstelling om KMO’s meer te betrekken in het normalisatieproces. De site biedt de KMO’s informatie over de voor- en nadelen van normen, de manieren waarop ze normen kunnen verkrijgen en de manier waarop normen tot stand komen. De site moet de KMO’s ook aanzetten om actief deel te nemen aan de totstandkoming van normen.

Nieuwe verordening rond normalisatie

Op 14 november 2012 verscheen in het Europees Publicatieblad een nieuwe verordening over normalisatie. Deze verordening versnelt het normalisatieproces en bezorgt de kleine en middelgrote ondernemingen meer inspraak.

Persoonlijke beschermingsmiddelen denken mee

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) zijn er om de gebruikers te beschermen tegen risico's. Voorwaarde is wel dat de pbm's aangepast zijn aan het risico en aan de omstandigheden. Nieuwe evoluties zoals het gebruik van Auto ID systems kan hierbij helpen.