Vergoeding beroepsziekte

Aanvraag voor schadeloosstelling beroepsziekte: procedure afhankelijk van het beroep

Werknemers met een beroepsziekte kunnen een aanvraag doen voor schadeloosstelling. Welke procedure er gevolgd moet worden, is deels afhankelijk van het beroep.

Wat zijn beroepsziekten?

In de jaren 20 van de vorige eeuw werd het begrip ‘beroepsziekte’ voor het eerst opgenomen in de Belgische wetgeving. Wat is dit precies en onder welke voorwaarden wordt een aandoening erkend als een beroepsziekte?

Beroepsziekten in 2010

Onlangs publiceerde het Fonds voor Beroepsziekten zijn jaarverslag met de activiteiten van 2010. In het verslag zijn ook de cijfers van beroepsziekten opgenomen. Een aantal resultaten.

Het Asbestfonds: uitvoering en praktische modaliteiten

Het Asbestfonds is bij wet opgericht voor de vergoeding van asbestslachtoffers. De uitvoering en praktische modaliteiten zijn vastgelegd in twee koninklijke besluiten.

Oprichting Asbestfonds

De Programmawet van 27 december 2006 (BS, 28 december 2006) kondigt de oprichting van een schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers, kortweg Asbestfonds, aan. De Programmawet schetst de grote lijnen van het Asbestfonds. De uitvoering wordt geregeld in koninklijke besluiten. Het Asbestfonds treedt in werking op 1 april 2007.