Vergoeding arbeidsongeval

Telewerkers en arbeidsongevallen

Een wetswijziging gepubliceerd in januari 2019 werkt een aantal lacunes weg voor telewerkers die het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. 

Canada: arbeidsongeval vergoed of niet?

Een rechter van de administratieve arbeidsrechtbank oordeelde dat de Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de ontwenningskuur moet terugbetalen van een werknemer uit Quebec die in het kader van zijn behandeling na een arbeidsongeval aan opioïden verslaafd was geraakt.

Schadeloosstelling van arbeidsongevallen in de overheidssector

Het arbeidsongevallenstelsel van de overheidssector is een kopie van het stelsel van de privésector, maar houdt wel rekening met de eigenheden van de openbare functie. Een woordje uitleg over dit stelsel.

Arbeidsrechtbanken en arbeidsongevallenverzekeringen van gemeenrechtelijke aard

Arbeidsrechtbanken zijn ook bevoegd voor geschillen rond arbeidsongevallenverzekeringen van gemeenrechtelijke aard. Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest 144/2011 van 22 september 2011 geconcludeerd dat artikel 579, 1° van het gerechtelijk wetboek de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie van de Grondwet schendt.