Werknemersorganisatie

Werknemersvertegenwoordiging op gebied van veiligheid en gezondheid op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) publiceerde een rapport met de bevindingen van een kwalitatief onderzoek naar werknemersvertegenwoordiging en raadpleging op gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Werknemersoverleg is essentieel, maar welk soort inspraak willen we?

Net voor de zomer van 2016 rapporteerde de externe preventiedienst Attentia een bevraging bij meer dan 15 000 Belgisch werknemers over hun werkbeleving. Uit de enquête bleek dat de het gebrek aan inspraak frequent wordt gemeld als belastend, en dat lijkt op het eerste gezicht raar.